Hageselskapet mot fremtiden på 5 minutter

30 hagelagsrepresentanter, 3 fra regionavdelingene og 3 fra administrasjonen har diskutert løsninger knyttet til økonomi, administrasjon og kommunikasjon ut fra svarene i undersøkelsen. Innspillene fra samlingene ble oversendt styret som har lagt fram følgende forslag:

Regionavdelingene avvikles

modell-aAdministrative oppgaver flyttes fra regionene til administrasjonen. Hagelagene skal få konsentrere seg om det de liker best: Grønn glede!

Ny stilling opprettes

betalt av tilbakeføringsmidlene, dvs. en andel av kontingent som i dag går til regionene. Den nye stillingen, en organisasjonssekretær, plasseres i administrasjonen og arbeidsoppgaven blir å ivareta hagelagenes behov.

Mange regioner fungerer utmerket, andre strever litt. Med en organisasjonssekretær får alle hagelag alltid samme informasjons- og servicetilbud.

kanskje treffes gamle kjente på en framtidig ”Grønn samling”? Foto: Anna Wennerstrøm
kanskje treffes gamle kjente på en framtidig ”Grønn samling”? Foto: Anna Wennerstrøm

Hvert år avholdes et stort Idé- og planleggingsmøte

”Grønn samling”, innen 15. mai. Alle hagelag kan sende én representant hver. Det blir en overkommelig egenandel – øvrige kostnader dekkes av Hageselskapet. Det er mulig å sende flere deltakere på den årlige samlingen, men da må hagelaget dekke de ekstra kostnadene selv.

Annethvert år blir det ”Grønn samling” og representantskapsmøte i kombinasjon

Alle hagelag kan fremdeles sende en representant hver, som blir deres møtedelegat. På representantskapsmøtet settes kursen for framtiden og det velges nytt landsstyre. Én stemme per hagelag.

Hagelag som har naturlig, geografisk nærhet plasseres sammen på møtene, slik at de kan legge felles planer for evt. felles arrangementer eller utgivelse av årboka ”Hva skjer”. Det kan lages et lite arbeidsutvalg, eller en redaksjonskomité som holder videre i oppgaven.  Det blir også grønn mingletid slik at alle kan treffe alle!

Dyktige representanter fra regionavdelingenes styrer hører også hjemme i et lokalt hagelag og fortsetter sin innsats der.64126

3 ”Grønne koordinatorer”

Koordinatorene får et tidsbegrenset engasjement som honoreres. Koordinatorene tildeles et geografisk område og holder kontakt med hagelagene her – og med hverandre. De skal være ressurspersoner som bistår hagelagene i å arrangere grønne aktiviteter.

Grønne koordinatorer deltar på ”Grønn samling”. Det gjør også valgkomiteen, på jakt etter spennende styrekandidater. Administrasjonen er tilstede og står til hagelagenes disposisjon.Eller kanskje trengs det ikke grønne koordinatorer? Hagelagene er vant til å jobbe svært selvstendig og samarbeider kanskje like bra uten ekstra drahjelp?

Dette kan du som tillitsvalgt mene noe om

– nå som styrets forslag sendes ut på høring. Da kan du gi din tilslutning til den modellen du har mest tro på.

Deretter presenterer styret sitt endelige forslag til løsning på representantskapsmøtet neste år. Der fatter representantskapet sin beslutning om hvor veien skal gå videre for Hageselskapet – mot framtiden.stoppeklokke

Ble det 5 minutter?