Å lykkes med eng

Å lykkes med eng

Drømmen for mange er en gammeldags, vaiende eng. En liten flekk privat natur der en kan plukke fargerike blomster til alle vasene på et øyeblikk, helt uten at det merkes.

Men selv om eng relativt sett er lite arbeidskrevende, må grunnarbeidet gjøres skikkelig dersom du og humlene skal kunne nyte godt av årvisse avlinger:
For at enga skal slå til må en begynne på bar mark.

Slik går du frem:

  • Fjern all eksisterende vegetasjon. Dersom det har vært gress der, må du også fjerne torva.
  • Området må være fritt for flerårig ugress, slik som brennesle, løvetann, tistler, skvallerkål og kveke.
  • Løsne jorda i overflata med en jernrive.
  • Nå kan du så. 200–500 g blomsterfrø per 1000 m2.
  • Gjødsle aldri enga. Verken før, under eller etter sådd.
  • Så gjerne litt lettere gresstyper først. De vil fungere som ammeplanter for blomsterplantene. Vent så noen uker før du sår i blomsterfrøene.
  • Etter ca. 8 uker gjør du første klipp. Da er vårsåingen blitt 5 cm. Når du klipper vil bare uønskede planter klippes. 2–3 klippinger med 8 ukers mellomrom gir god etablering av enga.
  • De påfølgende årene kan du slå enga to ganger i året. Første gang i slutten av juli, med en klippehøyde rundt 7 cm, og siste gang etter at plantene er avmodnet. Det vil si i oktober. Da vil mange av frøene være modne og falle til jorda. Det sikrer blomstring neste år.
  • Fjern høyet etter kort tid, maks to uker. Da unngår nedbryting og tilbakeføring av næringsstoffer, vi ønsker ikke næringsrik jord i enga. Da vil næringskrevende vekster som for eksempel løvetann, trives bedre, på bekostning av engvekstene.
Eng kan også oppnås ved å slutte å klippe gresset på et sted der jorden er skrinn. Men du må påregne mer luking og det kan ta lengre tid før du oppnår rik blomstring.

Frøblandinger

Sjekk at engfrøene er fra Norge. Utenlandske frø kan utgjøre en trussel mot stedegne arter. Særlig viktig om du bor nær naturområder.

Ferdige engblandinger er å få kjøpt hos enkelte frøleverandører, husk å spørre om blandingen er norsk. Norske frø er dyrere enn utenlandske, men husk at du skal nyte enga lenge. Eller du kan lage en blanding selv ved å høste frø i nærheten av der du bor.

Blomsterarter som kan passe i en blomstereng: Bakketimian, blåklokke, byreseda, engfiol, engforglemmegei, engknoppurt, engnellik, fôrvikke, karve, kornblomst, kornvalmue, mørkkongslys, lin, prestekrage, revebjelle, rundbelg, ryllik, rødkløver, snegleflatbelg, tiriltunge, tusenfryd og akeleie.

Gress som kan anbefales er markrapp, engrapp, kamgress, rødsvingel, stivsvingel, lundrapp og sauesvingel. For å få bredere blomstring gjennom sesongen kan du legge tidligblomstrende løk og knoller:

Prydløk, snøstjerne, iris, tidløs, botaniske tulipaner, rutelilje, krokus, anemone, klosterklokke, hyasint, perleblomst, påske- og pinselilje og snøklokke.

P.S. Den beste tiden å anlegge eng er på våren når jorda er fuktig, men ikke våt. Får du ikke gjort det på vårparten, vent til september.