Aktiviteter til kalenderen i Norsk Hagetidend 2021

Det er hundrevis av flotte arrangementer i landets lokale hagelag – året rundt! For å fortelle alle som leser Hagetidend, også nye lesere, hva som skjer i deres lokallag er det fint å få med flest mulig aktiviteter i kalenderen i Hagetidend.

Start med å sortere aktivitetene etter dato. Sjekk at hver aktivitet har med klokkeslett, møtested og til sist hvilket lokallag som er arrangør. Husk at nye medlemmer kanskje ikke er kjent med hvor møtene holdes. Mangler informasjon kan alternativ tekst være: «Mer informasjon kommer på vår Facebookside» eller «Kontakt Kari Nordmann for mer informasjon».

Her er malen for aktiviteter:

3. okt. kl. 19.00 Tittel på arrangement. Oppmøtested, adresse. Navn på hagelag.

Det er nøye hvor hvert eneste punktum og mellomrom er plassert. Hvis dere ikke følger malen, må jeg redigere i etterkant. Vi bruker tre bokstaver og punktum (jan., feb., osv.) for månedene, ikke tall. Unntaket er de månedene som har fire bokstaver, der skriver vi hele navnet (mars, juni og juli).

 

Frist for å sende inn

Periode

Feb. Nr. 1/21 24. november 28/1–3/3
Mars Nr. 2/21 5. januar 4/3–31/3
Apr. Nr. 3/21 2.februar 1/4–28/4
Mai Nr. 4/21 2. mars 29/4–2/6
Juni Nr. 5/21 6. april 3/6–30/6
Juli Nr. 6/21 4. mai 1/7–28/7
Aug. Nr. 7/21 1. juni 29/7–1/9
Sep. Nr. 8/21 29. juni 2/9–29/9
Okt. Nr. 9/21 3. august 30/9–27/10/002
Nov. Nr. 10/21 31. august 28/10–1/02

 

Er noe uklart eller dere trenger utvidet frist for å få inn detaljene, kontakt meg!

Vennlig hilsen

Karen Byhring Jordal

karen@hageselskapet.no

Tlf. 94 00 93 08