Årets hagelag: Vestre Toten

Årets hagelag: Vestre Toten

Aktiviteter, alltid med tanke og glede for lokalsamfunnet. Hyggelig hageprat med kjente og ukjente. Derfor er Vestre Toten landets beste hagelag!

Hagelaget som feiret sitt eget 75-årsjubiluem i februar er ikke opptatt av lukkede møter og intern sjargong. For et hagelag er det ute det skjer, ute blant folk.

Vestre Toten hagelag samarbeider med Mjøsmuseet om stell av staudebedet på amtmannsgården Stenberg. Gårdsanlegget med landskapshage og staudebed er i stor grad bevart slik det var på eidsvollsmannen, amtmann Lauritz Weidemanns tid. Som en del av denne aktiviteten, har hagelaget flere ganger deltatt på Stenbergdagen i juni. En dag med liv i husene, gårdsbygningene, jordene og den store landskapsparken med prydhageanlegg og to lysthus.

Vestre Toten hagelag har i flere år samarbeidet med Vestre Toten kommune om beplanting i både rundkjøringer og blomsterbed i Raufoss sentrum.
Sensommeren 2019 laget Vestre Toten hagelag et stort hügelbed i Raufoss sentrum. Det ble beplantet med løker og stauder. Der vil det være fargerik blomstring hele sommeren sammen med det fargerike bladverket i bl.a. alunrot. Prosjektet har vakt stor interesse. Her handler det om bærekraft og bruk av naturmaterialer som ressurs, jordforbedring og stimulans av mikrolivet i jorda.

Hagelaget har også jobbet med tilrettelegging for dyrking i 8 av kommunens barnehager. Entusiasmen for å dyrke noe spiselig eller vakkert deles i høy grad også av de minste. Alle barnehagene som var med på prosjektet fikk 2 pallekarmer, 5 sekker jord, noe maling og pensler og en del forskjellige frø fra hagelaget.

Årets hagelag kåres av landsstyret i Det norske hageselskap etter forslag fra Hageselskapets 18 regionavdelinger. Premien er et diplom og 5000 kroner til det hagelaget som på en særdeles god måte har bidratt til å løfte hagesaken og oppfylle Hageselskapets formål og visjon om bedre livskvalitet med grønne opplevelser.