Årets hagelag

Årets hagelag

Hva er SPIREN til hagelagets suksess?

Hvilket hagelag i regionen fortjener tittelen «Årets hagelag» i Norge? Hent fram alle suksesshistorier og send inn forslag til vinner av den gjeve tittelen og premien på 5000 kroner. Årets hagelag inviteres til den årlige høstsamlingen for regionledere, der prisen overrekkes.

Les mer om prisen her: Bli med i konkurransen om Årets hagelag.

Kriterier for utvelgelsen, vedtatt av landsstyret 9. desember 2019:

Årets hagelag kåres av landsstyret i Det norske hageselskap blant innsendte kandidater fra regionavdelingene. Regionstyret kan foreslå én kandidat blant hagelagene i regionen.

Premien er et diplom og 5000 kroner til vinnerlaget.

En helhetlig vurdering av resultater innenfor én eller flere av følgende kriterier legges til grunn:
Samarbeid
Promotering
Informasjon
Rekruttering
Engasjement
Nytenking

Landsstyret kan bestemme at én enkeltsak eller suksesshistorie som på en særdeles god måte har bidratt til å løfte hagesaken og oppfylle Hageselskapets formål og visjon, kan legges til grunn for utmerkelsen «Årets hagelag».

Last ned skjemaet og fyll ut én eller flere kategorier. Legg ved årsrapport, medieoppslag, brosjyrer, bilder o.l.
Frist for innsendelse: 30. april
Send skjemaet og vedlegg på e-post med «Årets hagelag 2020» i emnefeltet: post@hageselskapet.no

Last ned:

Skjema Årets hagelag 2020 FOR REGIONSTYRET

Skjema Årets hagelag 2020 FOR HAGELAG

Kriterier Årets hagelag

Tidligere vinnere Årets hagelag 1977-2019