Olaf Billes legat

Hageselskapet forvalter og tildeler midler fra Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling.

Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, støtte studier eller forskning på hagebruksområdet og fremme norsk fruktdyrking.

Eventuelle midler til utdeling i 2021 annonseres i Norsk Hagetidend og på våre hjemmesider i mai 2021.

Legatmottakere 2020
Disse prosjektene ble tildelt midler fra Olaf Billes legat:
Øivind Binde, Permasenteret, prosjekt «Sunket geodetisk drivhus for varmekrevende stauder i nordisk klima»: Kr. 50 000
Carl Stiegler, Søndre Torsnes, prosjekt «Humle til norsk øl»: Kr. 50 000
Les mer om legatmottakerne: Tildeles Billes legat

Legatets hovedkriterier:
• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Søknader vurderes etter disse kriteriene:
• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering

Last ned:
Olaf Billes legat – tildelingskriterier
Statutter Olaf Billes legat
Olaf Billes Legat, tildelinger 1990-2020