Bli med i konkurransen om Årets hagelag!

Bli med i konkurransen om Årets hagelag!

Hva er SPIREN til hagelagets suksess? Send inn de gode historiene!

Det finnes mange dyktige hagelag som har stor aktivitet og oppnår mye i nærmiljøet. Nå ønsker landsstyret flere forslag til hvem som burde bli Årets hagelag. Nye kriterier skal gi flere lag sjansen til å delta i konkurransen om den gjeve tittelen og premien på 5000 kroner.

Selv om det bare er regionavdelingene som kan foreslå kandidater til Årets hagelag på landsbasis, kan alle hagelag påvirke gjennom å foreslå seg selv og sende sin begrunnelse til regionstyret.

– Vi ønsker oss gode eksempler som kan være til inspirasjon for både små og store lag. Et lite lag kan ha oppnådd én enkelt ting som har stor betydning i lokalmiljøet eller som synliggjør Hageselskapets formål på en særdeles god måte, sier landsstyrets leder Dordi Anne Hyldbakk, som oppfordrer alle regionstyrer til å finne en kandidat fra regionen og sende inn.

Hva er SPIREN?

Har hagelaget lykkes med å verve flere medlemmer eller gi laget ny vekst? Gjennomslag for en bestemt sak i lokalmiljøet? Nye måter for å nå ut med kunnskap eller skape lokalt engasjement? Fruktbart samarbeid med kommunen eller næringslivet? Eller andre suksessfaktorer som bidrar til å oppfylle Hageselskapets visjon og formål?

Kategoriene hagelagene måles etter:
Samarbeid
Promotering
Informasjon
Rekruttering
Engasjement
Nytenking

– Men det er ikke noe krav å skulle ha oppnådd noe i alle disse kategoriene, understreker Dordi Anne.

– Send inn begrunnelse i én eller flere av de kategoriene som passer. Det kan være en enkelt suksesshistorie like mye som summen av flere tiltak som avgjør hvilket lag som går til topps og vinner premien på 5000 kroner, minner Dordi Anne om.

Hva kan regionstyret gjøre?

Flere regionavdelinger kårer jo Årets hagelag i regionen, men det er ikke alltid vinneren sendes videre til den nasjonale konkurransen.

– Derfor er oppfordringen til regionstyrene om å sende inn sitt forslag til hvem de mener fortjener den nasjonale tittelen, sier Dordi Anne, som anbefaler at også regionstyrene tar i bruk de nye kriteriene når de skal kåre Årets hagelag.

– Send gjerne en oppfordring videre til hagelagene om at de kan foreslå seg selv og sende sin begrunnelse til regionstyret, hvis det ikke allerede er et opplegg for den regionale kåringen. Finn en verdig kandidat blant hagelagene, og send forslaget til administrasjonen innen fristen, 30. april.

Hva kan hagelaget gjøre?

Har ikke regionen en egen kåring av Årets hagelag, kan hagelag som ønsker å være med i konkurransen, selv sende inn sin egen begrunnelse til regionstyret. Det er et eget skjema for hagelagene. Hvis regionstyret får inn flere aktuelle kandidater, er det selvfølgelig opp til dem å bestemme hvem de vil sende videre til den nasjonale konkurransen. Men landsstyret håper dette kan bidra til at flere av våre mange flinke hagelag får en sjanse til å være med i konkurransen om å bli Årets hagelag.

Landsstyret er jury og kårer den nasjonale vinneren. Årets hagelag inviteres til Hageselskapets årlige høstsamling for regionledere, hvor de får overrakt prisen og mulighet til å fortelle om lagets gode arbeid.

Les mer om kriteriene og last ned skjemaer for regioner og hagelag her: Årets hagelag

Last ned skjemaene og fyll ut med gode begrunnelser i én eller flere kategorier. Husk å legge ved utfyllende informasjon som årsrapport, medieoppslag, brosjyrer, bilder osv.
Frist for innsendelse til den nasjonale konkurransen: 30. april 2020