Blomsterfluer – pollinerende insekters ufarlige droner

Blomsterfluen er svært nyttig og helt ufarlig. Den stikker ikke og gjør ingen fortred, og den er en verdifull pollinator.

Blomsterfluen smelter nærmest inn i dagliljen. Foto Tonje Waaktaar Gamst

Mange forveksler de brun- og gulstripete blomsterfluene med veps eller bier og vifter dem bort i redsel for å bli stukket. Men blomsterfluene er helt ufarlige. De verken stikker eller biter, men er verdifulle hjelpere i hagen. De er ivrige pollinatorer og larvene har en umettelig appetitt på bladlus.

Bli abonnent! Et abonnement på Norsk Hagetidend, landets største hagemagasin, inngår i ditt medlemskap i Hageselskapet. 

Sveve- eller svirrefluer

Mange kaller blomsterfluene for sveve- eller svirrefluer. Det kommer av den karakteristiske måte de flyr på; de står stille i lufta, svirrer med vingene og beveger seg plutselig med raske rykk. Denne droneflygeren av et insekt har evnen til å fascinere med sin flyvedyktighet.

Blomsterfluene er små og stillferdige insekter og nyttige pollinatorer. Foto Jorunn Amdal

Trenger mat

Også blomsterfluer er i tilbakegang. Det er registrert 345 arter av blomsterfluer i Norge. (2017). Insekter trenger mat og boplasser. Klimaendring, ensidig landbruk, sprøytemidler og forurensning bidrar til å forverre insektenes levekår.

Ved å tilby rikelig med blomstrende planter som byr på pollen og nektar, bidrar vi til å hjelpe insektene. Her kommer planteforslag til hage og balkong, til felles glede og nytte – for folke og flue:
Planteliste for en Summende hage