Boligplanlegging i by 2016

Boligplanlegging i by 2016

Hvordan skaper vi gode bomiljøer for alle?

Kristiansand 20.–22. september, Clarion Hotel Ernst Boligkurs header2016

Hva skjer med bomiljøet når byene skal fortettes? Det norske hageselskap inviterer fagmiljøene til tre dager med faglig påfyll og inspirasjon. Kurset er praktisk rettet og gir nyttig kunnskap til bruk i arbeidshverdagen.

«Boligplanlegging i by – Hvordan skaper vi gode bomiljøer for alle?» er det eneste kurset i sitt slag som belyser alle aspekter ved boligens utemiljø. Her får alle som jobber med boligutvikling muligheten til å møte dyktige foredragsholdere fra ledende fagmiljøer i Norge, Sverige og Danmark. Kurset tar for seg betydningen av god kvalitet i uterom og hvilken effekt grønne omgivelser har på lokalt klima, miljø, helse og trivsel.

Hovedtemaene for de tre kursdagene er overordnet planlegging, innholdskvalitet i uterom og brukernes behov. Vi ser på sammenhengen mellom godt planlagte bolig- og grøntområder, naturgrunnlag, universell utforming, ressursutnyttelse og sosialt miljø. Temaene presenteres gjennom foredrag, diskusjoner, befaringer og praktiske øvingsoppgaver.

Målet er øke kursdeltakernes kompetanse og gi nyttig kunnskap til bruk i det daglige arbeidet med å utvikle gode og grønne bomiljøer for alle befolkningsgrupper.

Målgruppe
Alle som arbeider med boligutvikling: Planleggere og byggesaksbehandlere i kommuner, utbyggere og eiendomsutviklere, boligbyggelag, landskapsarkitekter, arkitekter, ingeniører, politikere og andre beslutningstakere.

Program
Last ned fullstendig program med alle foredrag og foredragsholdere: Boligplanlegging-i-by-2016-program

Hovedtemaene for kurset:

DAG 1: By- og boligkvalitet
– Knutepunktutvikling, areal og transport
– Gode byrom
– Praktiske øvelser

DAG 2: Uteromskvaliteter
– Klima, vann og vegetasjon
– Fortetting
– Verdsetting av kvalitet

DAG 3: Bomiljø for alle
– Universell utforming
– Barn i by
– Folkehelse

På dag 2 blir det også omvisning på Odderøya, Kristiansands sentrumsnære friluftsområde og kultursentrum, tidligere byens marinebase.

Påmelding og priser
Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj/forfriskninger og omvisning. Middag tirsdag/onsdag er valgfritt.
Overnatting må bestilles separat, se under.

Kursavgift:
Alle dager inkl. 2 x middag: Kr 5400,–
Alle dager uten middag: Kr 4200,–
Enkeltdager inkl. middag: Kr 2400,–
Enkeltdager uten middag: Kr 1800,–

Studentpriser (uten middag):
Alle dager: Kr 2100,–
Enkeltdager: Kr 900,–

Påmelding: Gå til påmeldingsskjema
Utvidet påmeldingsfrist: 16. september 2016

Bestilling av hotell
Vårt konferansehotell tilbyr spesialrabatt.
Clarion Hotel Ernst
Rådhusgt. 2, 4664 Kristiansand
Enkeltrom pr natt inkl. frokost: Kr 1090,–
Bestillingskode: 1039GR000640
E-post: cl.ernst@choice.no
Tlf: 38 12 86 00
choice.no

Togtider

20.9. Oslo–Kristiansand: 04.19–08.55
20.9. Stavanger–Kristiansand: 06.48–09.46
22.9. Kristiansand–Oslo: 16.02–20.25
22.9. Kristiansand–Stavanger: 16.15–19.35

Boligplanlegging i by arrangeres i samarbeid med:
Husbanken