Boligplanlegging i by 2016 – ressurser

Boligplanlegging i by 2016 – ressurser

Hageselskapets årlige boligkurs gikk av stabelen 20.–22. september i Kristiansand. Her kan du laste ned alle foredragene og annet kursmateriell.

Boligplanlegging i by – Hvordan skaper vi gode bomiljøer for alle? Hageselskapet inviterte planleggere, utbyggere, arkitekter og landskapsarkitekter til tre dagers kurs med faglig påfyll og inspirasjon. Kurset formidler ny og nyttig kunnskap og gir deltakerne praktiske verktøy til bruk i arbeidshverdagen. Last ned foredrag, veiledere og annet supplerende kursmateriell her.

Foredrag

Annet materiell


Boligplanlegging i by arrangeres i samarbeid med:
Husbanken