Bruk motorsaga riktig

Bruk motorsaga riktig

Når du skal felle et tre med motorsag er det særlig to ting du skal følge med på: treet og saga. 

 


Uansett om du skal felle tusen trær eller bare det ene i hagen din må du følge de samme reglene for sikkerhet. Trefelling er et fag og de vanskeligste trærne må tas hånd om av proffe.

For hageeieren er motorsagen et nyttig og effektivt redskap. De fleste hagetrær er nok ikke i den dimensjonen at f.eks styreskår er nødvendig, men en vakker dag skal tuntreet ned og da vet du hvordan. Her har vi samlet noen råd og tips om sikker trefelling med motorsag.

1. Verneutstyr

Vernebukse er relativt kostbart men helt nødvendig. Det er fort gjort å sneie borti foten når man jobber, og med motorsag gjør selv det minste “snei” stor skade. Vernebuksen er laget slik at om du sager deg i foten trekker fibrene i buksa seg sammen så effektivt at de stopper saga.

Vernestøvler med ståltupp er gode å ha både som beskyttelse mot saga og fordi man jobber med tunge trestokker.

Hjelm med visir, ikke bare øker det sikkerheten, det forhindrer også sagflis i øynene. Mange hjelmer kommer med hørselvern.

2. Kastfare

Dette er et begrep du må kunne og være bevisst på når du bruker motorsaga. Ytterst på sverdet er et område du skal følge ekstra godt med på. Kommer du uforvarende borti noe med den øvre delen av tuppen kan hele saga få fart på seg og kastes mot deg med stor kraft, dette kan være så kraftig at det ikke nytter å holde igjen. Kjedebremsen skal forhindre dette men er ikke 100 % forsikring.
Skjær derfor aldri med tuppen på saga. 

Bruk alltid begge hender under saging og sørg for å ha tommelen under bøylen for bedre å kunne holde igjen et eventuelt kast.

3. Spenning i treet

Trær står alltid i større eller mindre grad i spenn. For eksempel vil et tre som har blåst ned ha større spenning i seg enn et som står oppreist. Merk deg hvilken side av treet som er strekkside og hvilken som er trykkside.

På grunn av spenningene i treet vil det alltid være en fare for at saga kiler seg fast. Derfor er det lurt å ha kiler tilgjengelig og helst også en ekstrasag om du må få løs en fastkilt sag.

4. Sikre arbeidsområdet

Sag i riktig rekkefølge: 1.Overskjær 2.Underskjær 3.Hovedskjær

Få oversikt over bakken omkring treet og forsikre deg om at du kan stå støtt. Dette er spesielt viktig i bratt og ulendt terreng. Fjern rullesteiner o.l. Stå bredbeint når du sager.

Fjern kvister opp til brysthøyde på stammen så du kan jobbe fritt (sag aldri over brysthøyde). Rydd området rundt treet slik at du har god retrettmulighet. Når tretoppen treffer bakken gjør den andre enden et  hopp, trekk derfor 2-3 meter unna med en gang saga har gjort sitt og treet begynner å bikke.

5. Fallretning

Før du begynner å sage er det viktig å bestemme treets naturlige fallretning. Sjekk også at toppen på treet eller andre deler ikke er tørre slik at du kan risikere og få disse i hodet mens du arbeider under. Det er svært viktig å beregne at treet faller slik at det ikke blir sittende fast i andre trær på vei ned. Fastfelte trær er farlige og jobben med å ta dem ned kan bli komplisert.

6. Felling med styreskår

OBS: Store trær – dvs trær der diameteren er større enn lengden på sverdet  –
krever mer kunnskap og bør overlates til profesjonelle.

Styreskåret gir deg kontroll på fallretningen

Begynn å arbeide på den siden av stammen som treet vil falle. Lag overskjæret først så sverdet ikke kiler seg fast. Deretter det horisontale underskjæret, sag bare så langt at “skalken” løsner.

Når dette er gjort er du klar for hovedskjæret. Er treet omfangsrikt kan du gjerne slå inn en kile når du ha saget så langt at sverdet har forsvunnet inn i stammen. Dette for å forhindre både at sagen kiler seg fast og som en forsikring om at treet faller i riktig retning.

Ikke sag helt i gjennom. La det stå igjen et par cm, dette er brytekanten som gjør at treet faller kontrollert. Når treet er falt og du skal kviste er det sikrest å jobbe med saga på motsatt side av stammen for deg.

Lykke til!