Hageselskapets designhåndbok

Den visuelle profilen er Hageselskapets ansikt utad. Denne håndboken viser hvordan logo og andre designelementer skal brukes i den visuelle kommunikasjonen.

Hageselskapet, med alle våre regionavdelinger og hagelag, skal fremstå med en helhetlig visuell identitet som skiller oss fra andre grønne aktører i markedet. Den visuelle identiteten skal gjenspeile at vi er en landsdekkende og solid kompetanseorganisasjon som bidrar til å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser.

I denne håndboken har vi samlet de mest sentrale elementene som skal benyttes i vår visuelle kommunikasjon, det være seg på plakater, i brosjyrer, ute på oppdrag, nettsider og i kommunikasjon og profilering for øvrig. Når du bruker disse elementene bidrar du til å kommunisere hvem vi er og hva vi står for på en tydelig og gjenkjennelig måte.

Har du spørsmål om bruk av de ulike elementene, ta kontakt med administrasjonen:
E-post: post@hageselskapet.no
Telefon: 94 00 93 01

Last ned: Hageselskapets designhåndbok