Digitale hageredskaper

1. Varsling innen planteskadegjørere (VIPS)

Dette er en norsk nettside som måler, overvåker og varsler om økt fare for skadegjørere på frukt og grønnsaker. Dette er primært myntet på landbruket men de mest dedikerte hageeierne kan også dra nytte av dette.

KLIKK HER for å komme til Varsling innen planeteskadegjørere (VIPS)

2. Landbruksmeteoroligsk tjeneste

Dette er nettsiden for deg som har behov for enda mer værmelding enn du får til vanlig. På denne siden får du nemlig også informasjon om  jordtemperatur som kan være nyttig for deg som hageeier.

KLIKK HER for å komme til Landbruksmeteoroligisk tjeneste

3. Klimasonekart

Dette er Hageselskapets egen tjeneste. Her kan du gå inn på ditt eget hagelag på kartet (fordelt fylkesvis) for å finne ut hvilken klimasone du hører til. (Lokale variasjoner kan oppstå slik at hagen din kan ha et litt annet klima enn hva som fremgår i kartet, men det gir deg en god pekepinn.)

KLIKK HER for å komme til klimasonekartet

4. Artsdatabanken

Kanskje ikke det mest brukervennlige oppslagsverket på nettet, men lurer du på en plantes utbredelse eller om planten finnes på fremmedartlisten kan dette være et nyttig redskap.

KLIKK HER for å komme til Artsdatabanken