Dyrere å kjøpe frø og planter fra utlandet

Nye regler for import fra 1. januar i år gjør det dyrere å kjøpe planter og frø fra nettbutikker i utlandet.

Fram til årsskiftet kunne man handle varer tollfritt i utenlandske nettbutikker, så sant totalsummen, med frakt, beløp seg til under 350 kroner. Men 1. januar i ble den såkalte 350-kroners grensen for kjøp av planter og frø i utlandet, fjernet.
«1. januar 2020 blir toll- og avgiftsfritaket på varer under 350 kroner, fjernet for alle næringsmidler, varer med særavgift og varer underlagt restriksjoner,» skriver toll.no

Fra nyttår ble det dyrere å kjøpe frø fra utenlandske nettbutikker.

Restriksjonsbelagt
Planter og frø er restriksjonsbelagte. Det betyr at når du nå kjøper planter og frø i en utenlandsk nettbutikk, vil du i tillegg til prisen på varene betale et fortollingsgebyr og 25 prosent merverdiavgift på alle varene. Dette gjelder fra første krone, mens det før altså var fritak opp til 350 kroner. Det betyr at selv ganske få frøpakker nå vil koste ganske mye mer enn de gjorde før nyttår ved denne typen netthandel.

For mer informasjon, se aktuelle artikler fra toll.no
Netthandel
Import av planter og frø
Varer med restriksjoner