En summende hage – bra for insektene, bra for deg.

En summende hage – bra for insektene, bra for deg.

Humlene surrer lubne rundt med striper på magen, og selv om de ikke produserer honning til oss er de på mange måter mer populære en den slankere slektningen, vepsen. Kanskje er det fordi de er så søte å se på ? Her kommer en rask innføring i humlas hverdag.

22.02.2016 Humle rosa

Humler og bier spiller en avgjørende rolle i pollineringen av verdens planter. Men forskerne ser nå at mange arter minsker eller forsvinner helt. En viktig grunn er at mye av blomstene, og med det humlenes nektar- og pollenkilder, har forsvunnet i løpet av de 100 siste årene.

I tidligere tider var det mange slåttemarker og blomsterenger, hvor det vokste et rikt utvalg av blomstrende planter. Dagens landbruk er langt mer ensidig. Mange steder blir åkrene sådd til med blomsterløse gressarter som slås opptil tre ganger årlig. Bruk av plantevernmidler bidrar også til mer ensidig dyrking. Omfattende gjengroing av kulturlandskapet er med på å forsterke tendensen.

Overgangen til kunstgjødsel spiller også inn. Før kunstgjødsel ble allment tilgjengelig, sikret bøndene seg nitrogen ved å drive såkalt rotasjonsdyrking av rødkløver. Rødkløver har særlig stor betydning for mange pollinerende insektarter, inkludert humlearter. Når rødkløveren forsvant, mistet mange humlearter en viktig næringskilde

 

Trenger en lang sesong

Humlene finner mye av næringen sin ved veikanter, åkerkanter, i kratt, hekker og langs bekker og dammer. Når mye av dette forsvinner, får det dramatiske konsekvenser. Humler og villbier legger opp små lager av pollen og nektar for larvene sine. De er derfor avhengig av å hente pollen og nektar hele sesongen. For humlene er det særlig viktig å finne pollen og nektar tidlig på våren, når dronningen etablerer seg. Det er derfor helt nødvendig at det vokser vårblomstrende planter i nærheten. Tidlig om våren er trekket på seljeblomster Salix særlig viktig. Er det få eller ingen slike, blir det svært vanskelig for humledronningen, som må spise seg opp på nektar og pollen etter vinterdvalen, for å være i stand til å begynne arbeidet med å bygge bol og legge egg.

Pollinering

Pollinering av planter skjer når pollen fra støvbærerne på den hannplanten flyttes over til arret på den hunnplanten. For mange plantearter er det viktig å få transportert pollen over en viss distanse, for å sikre den genetiske variasjonen. Dette problemet løser de ved å tilby insekter og andre dyr en belønning for å gjøre bestøvningsjobben. Belønningen består som regel av energirik nektar eller proteinrikt pollen.

Tilhører bie-familien

Humler er en gruppe av årevinger, de tilhører biene, og er plassert i familien Apidae, sammen med blant annet honningbier.

Hva kan jeg gjøre?

Du kan sørge for at humlene finner nektar og pollen tidlig på året ved å plante tidligblomstrende vekster som for eksempel tidlige sorter av pil, selje og vier (Salix), vårkornell (Cornus mas), blomsterløk som vinterblom, snøklokke, krokus, russeblåstjerne og snøstjerne, samt stauder som julerose (Helleborus), vårlyng og primula.