Fikk penger fra Olaf Billes legat 2019

Fikk penger fra Olaf Billes legat 2019

Tre prosjekter er tildelt midler fra Olaf Billes legat 2019. Tilsammen kom det inn 48 søknader med en samlet søknadssum på 1,6 millioner kroner. I alt ble det delt ut 100 000 kroner. Det er styret i Hageselskapet som står for utdelingen.

Sogn Hagekoloni, Spiselige regnbedsblomster og busker

Sogn Hagekoloni i Oslo har startet et prosjekt kalt Sogn Hagelab sammen med Norsk Institutt for Vannforsking (NIVA), NMBU m.fl. Det er anlagt flere regnbed og andre infiltrasjonsstrukturer i hagekolonien for demonstrasjon og læring. Anleggene kan besøkes av byens befolkning, fagmiljøer og andre interesserte og det arrangeres jevnlig åpne arrangementer.

Søker ønsker å fortsette å utforske spiselige og pollinatorvennlige arter. Et sentralt aspekt er skjøtsel og vedlikehold; hva særskilt å tenke på med spiselige arter inn i regnbed med hensyn til funksjon, bruk og skjøtselsintensitet.

I hagekolonien er det mye leirjord, som kan være en utfordring flere steder, arbeidet bidrar også med praktisk innsikt i beplanting under slike forhold.

Tildeling: kr. 50 000

Permakultur-besøkshage med bier

Haavardgarden er et lite småbruk på Stranda på Sunnmøre. Rundt gamlehuset på gården er det etablert en prydhage som har vært besøkshage i flere år. I 2015 ble det satt opp et større drivhus som skal brukes til både oppals-drivhus og som gardsbutikk/kafe på sommeren.

I tilknytning til drivhuset vil søkeren etablere en permakulturhage i et område på ca. 500 m2. I denne hagen vil søkeren ha fokus på planter som kan spises, det kan være ulike bærbusker, frukttrær, nøttetre, flerårige grønnsaker og urter. De vil gjerne prøve ut ulike vekster som ikke er så vanlig brukt i dette området, f.eks. tindved, storfrukta hagtorn, ulike artar sølvbusk og honningbusk. I tillegg til å ha fokus på det spiselige, skal vekstene ha en økologisk funksjon det vil si at de blant annet skal trekke til seg pollinerende insekter.

Det blir også plassert demonstrasjonsbikuber i området slik at besøkende skal få innblikk i livet i en bikube og biene som pollinatorer og honningprodusenter. Hagen skal være åpen for publikum og det blir lagt opp til både egen utforsking, omvisinger og faglige program. De søkte midlene skal i første rekke brukes til å dekke kostnader til etablering av grunnstruktur og innkjøp av planter.

Tildeling: kr. 30 000

Bygdehage kombinert med skolehage: Foreldre og bygdefolk i Fusa ønsker å opprette en skolehage kombinert med «bygdehage». I forbindelse med skolen er det en losjehage, deler av denne hagen har forfalt. Søkeren ønsker nå å bruke plassen til dyrking for å igjen kunne glede barn og unge, men også for innbyggerne i Søre Fusa.

De vil sette opp pallekarmer til grønnsaker, plante ulike bærbusker og frukttrær, sette opp espalier til klematis, herdige roser og andre velduftende planter, samt dyrke ulike urter som lavendel, persille, rosmarin m.m. Søkeren legger spesielt vekt på at barna skal få lære seg hva som skal til for å få planter til å vokse og trives. Da gjelder det både når de skal sås, plantes, stell underveis med gjødsling og vanning, beskjæring og hva som befinner seg i jorda og lære om den levende jorda m.m.

Opplæring vil skje i skoletiden, men også i forbindelse med dugnadstimene i forbindelse med å bygge opp og vedlikeholde hagen. Allerede nå er det bygget 4 store blomsterkasser hvor en skal plante epletrær/bærbusker sammen med ulike stauder/bunndekkere.

Tildeling: kr. 20 000

Fra statuttene Olaf Billes legat:

Avkastningen brukes til stipend eller andre utdelinger for å øke interessen for hageblomster og fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, spesielle undersøkelser på hagebrukets område eller å fremme norsk fruktdyrking.