Fikk støtte fra Olaf Billes legat

Sjøgatas Vel, Mosjøen, Øverland andelslandbruk, Bærum og Geirmund Nes, Hardanger er tildelt midler fra Olaf Billes legat 2018.

Sjøgatas vel i Mosjøens prosjekt Blomsterhage i Sjøgata verneområde fikk 50 000 kroner. Øverland andelslandbruk fikk 30 000 kroner til blant annet å plante frukttrær, nøttetrær og bærbusker, mens Geirmund Nes fikk 20 000 kroner til restaurering av hageanleggene rundt det gamle klyngetunet Nes Gard.
Totalt ble det delt ut 100 000 kroner. Ved søknadsfristens utløp var det kommet 27 søknader med samlet søknadssum på 1 394 100 kroner.
I statuttene heter det: Avkastningen brukes til stipend eller andre utdelinger for å øke interessen for hageblomster og fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, spesielle undersøkelser på hagebrukets område eller å fremme norsk fruktdyrking.
Det er styret i Det norske hageselskap som forvalter Olaf Billes legat.


Fra administrasjonens innstilling:

Sjøgatas vel, Mosjøen

Prosjekt: Blomsterhage i Sjøgata verneområde

Tildelt: Kr. 50 000

Blomsterhage i Sjøgata verneområde, Mosjøen

Opparbeiding av hagen med tilgang for allmennheten og vekt på flerårige prydplanter, tidstypisk for hager i Mosjøen, Helgeland og Nord-Norge rundt forrige århundreskifte. Omfattende formidling med skilting, brosjyre og informasjon på nettstedet sjogata.no, samt foredrag, seminar og kurs om historiske hager.

Sjøgata ble regulert 1979 som «spesialområde med formål bevaring» og vedtatt av Norsk kulturråd som pilotprosjekt for «vern gjennom bruk» og «områdebevaring». Innsatsen i liten grad rettet mot pleie og utvikling av utearealer. Sjøgatas Vel og Vefsn Historielag tok i 2015 initiativet til prosjektet Sjøgata Vern og Utvikling (SVU), med vekt på utearealer og hagehistorie. SVU får driftsmidler fra Helgeland Sparebank, Helgeland Museum og Vefsn kommune. Kommunen innvilget søknad om bruk av kommunal eiendom i Sjøgata for å etablere en historisk hage. Planarbeid igangsatt 2016.


 

Øverland andelslandbruk, Bærum

Prosjekt: Hagejorde på Øverland

Øverland andelslandbruk, Bærum

Tildelt: Kr. 30 000

En blomstrende frukthage for andelshavere og besøkende på Øverland Andelslandbruk, med stor variasjon av trær, busker og urter. Hagejordet vil bli en hage med mikroklima og eksperimentering med arter som normalt er lite herdige i området. Blomstring gjennom hele sesongen, nye og gamle eplesorter, plommer, pærer, nøttetrær, bærbusker og blomstrende urter. Fremdriftsplan på tre år. Dugnad fra andelshaverne, med egne grupper for druedyrking, birøkt, hønsehold, urtedyrking og blomsterproduksjon. Mange barn og unge deltar i dyrking og høsting.

Området Øverland Vestre har vært i Norges Vels eie siden 1947. Øverland andelslandbruk driver økologisk og skaffer grønnsaker, bær og urter til 400 andelshavere. Øverland er Norges første og største andelslandbruk. Et mål er at Hagejordet vil tiltrekke enda flere besøkende.


 

Geirmund Nes, Hardanger

Prosjekt: Hageanlegg på Nes Gard

Hageanlegg i klyngetunet Nes Gard, Hardanger

Tildelt: Kr. 20 000

Gårdsdrift i familiens eie siden 1620, danner bakgrunn for det historiske tunet og hagetradisjonene. Restaureringsprosessen for klyngetunet og hageanleggene har pågått i 30 år. Etter at bygningsmiljøet er ferdigstilt, planlegges arbeidet med å fullføre hageanleggene. Strukturen i Klosterhagen var ferdig 2018. Søker om midler til faglig rådgivning av plantevalg og landskapstilpasning, informasjonsmateriell og presentasjon. Det legges opp til både egen utforsking, omvisinger og faglige program.

Satsingen på hageanleggene er del av en større satsing for å gi publikum innblikk i den interessante kulturen i Hardanger, med den rike hagehistorien som en særdeles viktig del. Andre samarbeidspartnere for hele satsingen er Kulturminnefondet, Stiftelsen UNI, Hordaland fylkeskommune og Sparebankstiftinga Hardanger. Søker driver Hardanger Feriesenter som ligger i tilknytning til gården.