FAKTA: Filtarve og sølvarve

Så uskyldig av utseende at den er lett å overse, der den vever seg inn i blant de andre plantene i bedet. Uten at du legger merke til det har filtarven vokst seg utover et stort område og blitt nesten ugjennomtrengelig.

Cerastium tomentosum - Snow in Summer
Filtarve (Cerastium tomentosum). Foto: GAP Photos/Visions

 

Botanisk navn: Cerastium tomentosum

Familie: Nellikfamilien

Opprinnelse: Sør-Italia (filtarve) og Krim (sølvarve).

Spredningmåte: Hovedsakelig med frø som spres effektivt ved tråkk fra folk og dyr.

filt
Foto: Marianne Utengen

Biologi: Mattedannende, hardfør, flerårig urt, 15 cm høy med smale, hvithårete blad og stjerneformede blomster.

Invaderer: Filtarve og sølvarve er kalkelskende og særlig et problem på øyene i indre Oslofjord. Der etablerer de store matter og fortrenger sårbare, rødlistede arter. De er ellers å finne i mange naturtyper, på skrotemark og langs veikanter. Er kanskje bare i begynnelsen av sin spredning.

Håndtering: Minimum å fjerne frøstander for å hindre ytterligere spredning. Ved fjerning, grav opp plantene og lever dem ved et gjenvinningsanlegg for hageavfall. Følg opp med fjerning av frøplanter som spirer.

Spesielle kjennetegn: Sølvskimrende, bunndekkende planter med kritthvite blomster.

Utbredelse: Hovedsakelig på Østlandet og langs Sørlandskysten, men er funnet så langt nord som i Troms. Artsdatabankens kart

Fordypning: Artsdatabanken

Forvekslingsarter: Sølvarve (Cerastium biebersteinii) og filtarve (Cerastium tomentosum) er så like at de omtales som én.

 

NAVN

 KLIMASONE 

 HØYDE   

 BLOMSTERFARGE 

 BLOMSTRINGSTID 

 VOKSEPLASS 

ANNET

1. Lammeøre (Stachys byzantina) H6   30–40 cm Hvitlodne blad Solrikt, godt drenert. Nesten steril. Bladverk som prydverdi.
2. Engnellik (Dianthus deltoides ) H7-8 10-20 cm Hvite, smale blad juni-juli Solrikt Pute, teppedanner. Flere kultivarer
3. Fjærenellik (Dianthus plumarius) H7   10-20 cm Hvite eller rosa juni-juli Sol–halvskygge Robust, god markdekker.
4. Fjærekoll (Armeria maritima) H7 15 cm Hvite, smale blad i tett tue. juni-juli Sol, veldrenert, gjerne magert. Tåler sjøsprøyt
5. Sandmalurt (Artemisia stelleriana) H6   10-25 cm Uanselige. Hvitfiltete blad. Solrikt, veldrenert, tørt. Absolutt lyst og tørt
6. Snøsløyfe (Iberis sempervirens) H6 10-20 cm Hvite, smale tykke blad. mai-juni Sol, veldrenert. Vintergrønn. Dekkes i streng barfrost.
7. Vårfloks (Phlox subulata) H6-H7  10-20 cm Hvit, rosa, blå, fiolette. mai-juni Veldrenert og solrikt. Nåleformede, vintergrønne blad.
8. Junkersildre (Saxifraga paniculata) H8 40–60 cm Hvite, kompakte blad. juli Veldrenert, solfylt plass. Teppedannende

Klikk her for en STØRRE oversikt over alternative stauder