Fotosyntesen

Fotosyntesen

Under arbeidet med å skape Jorda var oppfinnelsen av fotosyntesen et gjennombrudd og et kryss i taket. Det ble nok kake den dagen.


Karbondioksid er et grunnstoff og et avfallsstoff fra blant annet oss mennesker. Særlig frar oss kan man vel si, gjennom vårt enorme forbruk av fossilt brensel. Men det at det er et avfallstoff er ikke noe å rynke på nesen over. I det naturlige kretsløpet er avfall helt nødvendig.

Plantene tar til seg vann fra bakken og karbondioksid fra lufta og gjør dette om til sukkerholdige byggestoffer som de trenger , som f.eks. cellulose. Det er altså produksjonen av ulike typer sukker og stivelse som er målet fra plantens ståssted.  Denne “sukkerfabrikken” drives av solenergi og utslippene heter oksygen.

I et balansert økosystem kan man derfor si at mennesker og planter bytter avfall, og begge tjener på det. Vi bytter karbondioksid mot oksygen, plantene bytter oksygen mot karbondioksid.

Ordet fotosyntese kommer fra gresk og betyr noe sånt som å bygge med lys. 

regnbuen viser oss hvilke byggesteiner sollyset består av:  farger. Planten absorberer alle farger unntatt ‘en: det grønne. Det grønne blir igjen