Spaliering – frukt på tråd

Spaliering – frukt på tråd

En vifte, enkel U eller en kandelaber. Flat spindel, palmett med rette eller skrå greiner. På snor, rett, på skrått eller i pyramideform. Bare en bue, eller en hel tunnel... Hva vi snakker om? Spalierformer, naturligvis.

Gartnermester Tommy Ahnby har lang erfaring med spaliering
Gartnermester Tommy Ahnby på Ramme gård har lang erfaring med spaliering.

Tekst og foto: Marianne Utengen

Vi er på Ramme gård og snakker med Tommy Ahnby, gartnermester i Havlystparken, Petter Olsens hage i Hvitsten. I Havlyst brukes gamle teknikker for spaliering, både for å lage vakre hagerom og for å kunne dyrke fruktsorter som ellers ikke ville tåle klimaet her.

Tommy viser meg rundt i denne stemningsfulle hagen. Mens vi vandrer fra rom til rom, snakker han om spaliering.

Hvorfor skal vi egentlig forme frukttrærne på denne måten?
– Plass er problem i mange hager. Dagens hager er ofte for små til å romme frukttrær. Men hvis en kombinerer moderne og saktevoksende frukttrær med gamle spalieringsteknikker, kan selv den minste hage få plass til både ett og flere frukttrær. Et spaliert frukttre tar mindre plass enn et tradisjonelt beskåret tre, hevder Tommy.

Sammenlignet med tradisjonell treform får hver enkelt frukt mye sol i et spaliertre. Det gir et høyt sukkerinnhold og høy fruktkvalitet. Foto: Marianne Utengen, Hageselskapet
Spaljering fører til at hver frukt får mye sol og dermed høyt sukkerinnhold.

Mer enn god plass

Men ettersom Havlyst strekker seg over flere mål, kan det ikke være ønsket om mer plass som gjelder her?

– Nei. I tillegg til at spaliering tøyler tærne, gjør dem mer håndterlige og at de former spennende hagerom, er det også dyrkingsmessige fordeler ved å forme dem slik.

For å gi støtte til trærne trengs solide buer
For å gi støtte til trærne trengs solide buer.

Tommy viser vei opp fra korshagen og epletunnelen,
mot et platå der hagen avgrenses av en vakker teglsteinsvegg.
– Se her vokser det druer, de er allerede modne. Søte og gode er de også. Murveggen her gjør at dette hagerommet blir spesielt lunt og godt, forteller Tommy.

På hele murveggen er det sirlig strukket og festet ståltråder i et rutemønster med passe avstand for å passe

– Trærne får varme fra veggen, som også beskytter mot vind. Solvarmen oppmagasineres i teglsteinen og beskytter mot både sene og tidlige frostnetter. Det forlenger sesongen og gjør at vi kan dyrke sorter vi ellers ikke kunne hatt i hagen. ‘Grev Moltke’, ‘Williams’ og ‘Doyenne de Comice’ er fine dessertpærer vi ikke kan dyrke på vanlig måte, forteller Tommy.

 

Ståltråden til oppbinding festes i kryss via øyeskruer som sitter godt. Foto:Marianne Utengen, Hageselskapet
Ståltråden til oppbinding festes i kryss via øyeskruer som sitter godt.

På tilsvarende vis dyrkes også eplesortene ‘Golden Delicious’ og ‘Cox’s Orange’, som er et særlig godt spiseeple, men som krever veldig lang dyrkingssesong.
– En annen fordel med spalierte frukttrær er at de er praktiske å håndtere. De er tuktet, klipt og formet på en slik måte at de vanligvis er mindre enn vanlige hagetrær. Frukten er naturlig i plukkehøyde og mesteparten av arbeidet kan utføres fra bakken. Og trenger du en stige for å nå til toppen, vel så står jo treet mot en vegg, smiler Tommy.

Start fra scratch

Når en skal forme frukttrær er det best å starte med såkalte ettårige pisker. Da har plantene ingen sidegreiner og stammene er ca. 1 cm i diameter. Bestill edelsort ferdig podet på grunnstamme direkte fra en planteskole.
Eller du kan pode selv.

Greiner med horisontal retning er gunstig for hormonbalansen i frukttrær og gjør at unge trær kommer i rask bæring. Denne pæren er formet som en klassisk palmett.
Greiner med horisontal retning er gunstig for hormonbalansen i frukttrær og gjør at unge trær kommer i rask bæring.

– For at plantene skal forgreine seg og danne sidegreiner, må vi klippe av toppen. Jo mer vi fjerner, desto kraftigere forgreining og skuddvekst får vi. For å få skudd langt nede ved bakken må vi klippe toppen hardt tilbake. Kanskje ned til 30–40 cm, avhengig av hvor man ønsker første greinpar. Denne toppingen gjøres om våren før knoppsprett, sier Tommy.

– Skuddene som kommer ca. 30 cm fra bakken ledes ut langs strengen som første greinpar. Overflødige skudd eller skudd med feil retning pinseres bort, det vil si plukkes forsiktig vekk. Når toppen er blitt 30 cm høy, toppes plantene på nytt slik at man får 30–40 cm mellom etasjene. Det er passe avstand for et klassisk epletre spaliert mot vegg. Og sånn fortsetter du å bygge ditt spaliertre i høyden, forklarer Tommy.

– Etter hvert som de nye greinene vokser langs ståltråden, festes de løst med et fleksibelt bånd slik at de blir rette og fine. Når greinene har modnet av i riktig vinkel og fasong, kan båndet fjernes, sier Tommy.

Ståltråden til oppbinding festes i kryss via øyeskruer som sitter godt. Foto:Marianne Utengen, Hageselskapet
Ståltråden til oppbinding festes i kryss via øyeskruer.

Videre stell

Hva med annet stell av spaliertrær, gjødsling for eksempel? Vil dette være det samme som for andre frukttrær?

– Generelt for spaliertrær er at de aldri må overgjødsles.
Vi ønsker å kontrollere veksten og få trærne raskt i bæring, men de må heller ikke stagnere, sier Tommy.

– Den første sesongen etter planting er det viktig å vanne slik at plantene etableres skikkelig. Og i etableringsfasen gjødsler vi, men litt forsiktig. Når planten er over i den fasen at de bærer frukt, gjødsler vi ikke.

Sammenlignet med tradisjonell treform får hver enkelt frukt mye sol i et spaliertre. Det gir et høyt sukkerinnhold og høy fruktkvalitet. Foto: Marianne Utengen, Hageselskapet
Sammenlignet med tradisjonell treform får hver enkelt frukt mye sol i et spaliertre.
Det er fort gjort at oppbinding gir stygge skader på ferske greiner. Bruk fleksible bånd som tilllater greinene å vokse fritt.
Det er fort gjort at oppbinding gir stygge skader på ferske greiner. Bruk fleksible bånd som tilllater greinene å vokse fritt.
I havlystparken finnes utallige spalieringstyper. Her en eplepyramide. Foto: Marianne Utengen, Hageselskapet
I havlystparken finnes utallige spalieringstyper. Her en eplepyramide.