God helse gjennom grønne opplevelser

God helse gjennom grønne opplevelser

I april lanserte Hageselskapet prosjektet GRO – God helse gjennom grønne opplevelser.

Hageselskapets Sølvi Svendsen forteller om de ulike trærne.
Hageselskapets Sølvi Svendsen forteller om de ulike trærne. (Foto: Tove Berg)

Målgruppen er mennesker som er i en vanskelig livssituasjon eller som har spesielle utfordringer. De som er så heldige å ha en jordflekk hvor man kan dyrke vekster, vet hvilken positiv innvirkning dette har på både psykisk og fysisk helse, noe som også bekreftes gjennom forskning.

Hageselskapets GRO-prosjekt har derfor inngått et samarbeid med Solvang kolonihage i Oslo, som raust stiller en parsell med hytte til prosjektets disposisjon. I samarbeid med Bydel Nordre Aker er det valgt ut seks deltakere, og sist torsdag møttes alle for første gang. Hageselskapets sivilagronom Sølvi Svendsen holdt en workshop med temaet Undring og forundring over naturens samspill. I en tid hvor all kommunikasjon skal gå så raskt, er det fint å kunne stoppe opp litt og la seg forundre over mangfoldet og samspillet i naturen og hagen og kjenne etter hvordan naturen kan påvirke sansene våre.

GRO-deltakerne vil planlegge og dyrke egne blomster og grønnsaker, og være med på kolonihagens fellesaktiviteter og arrangementer. I tillegg til gleden ved å dyrke egne vekster er det en stor verdi i å gjøre noe sammen med andre og inkluderes i et sosialt fellesskap. Slike tiltak er helsebringende på mer enn en måte, og kolonistene ønsket sine nye naboer hjertelig velkommen.

GRO støttes av Rådet for psykisk helse og ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

IMG_4428a

Det sosiale blir ivaretatt med småprat over kaffe og kjeks når man trenger en pause fra plantingen. (Foto: Tove Berg)