Guttasjon, – bladene “svetter”

Guttasjon, – bladene “svetter”

For at næring skal kunne transporteres ut i hele planten må den ha et rottrykk, - en "puls" om du vil.

Bjørkesaft
Når rottrykket er på det kraftigste i februar/mars kan man tappe bjørkesaft. Foto: Wikipedia

Et særlig høyt rottrykk kan sees som guttasjon der dråper av væske legger seg på bladene (bildet over). Dette fenomenet kan også forekomme ved høy luftfuktighet når luften er såpass mettet at fordampningen fra plantene ikke skjer fort nok.

Sevjen som stiger om våren er kanskje det tydeligste tegnet på høyt rottrykk.