Hagehjelpen

Som medlem av Hageselskapet kan du få svar på alle hagerelaterte spørsmål. Enten du har stor hage, en liten hageflekk, balkong eller kanskje en takterrasse, er ingen spørsmål for små.

Send en e-post, gjerne med bilder, merket med medlemsnummer og bostedskommune til: hagehjelpen@hageselskapet.no
Eller du kan sende brev til: Det norske hageselskap, Postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo.

Vi har skreddersydd et panel av fageksperter for å kunne besvare et hvilket som helst spørsmål knyttet til hagebruk, blant annet:

  • Grønnsaker, frukt og bær
  • Dyrking i veksthus
  • Stauder, prydbusker og trær
  • Hvilken plante er det?
  • Rett vekst på rett sted
  • Kompostering
  • Gjødsling og jordforbedring
  • Skadedyr og sykdommer
  • Ugress
  • Tekniske løsninger, som trapper, dammer, levegg, mur m.m.

Våre fageksperter:


Snorre Utengen

Snorre er gartner med 20 års erfaring blant annet med beskjæring og skjøtsel i park og privathager, samt kundeoppfølging i hagesenter. I tillegg til god plantekjennskap har han innsikt i tekniske innretninger i hagen. Lærer ved Natur videregående skole.

Anne Killingbergtrø

Anne er gartner og fagkonsulent i park- og hagedrift. Har erfaring fra arbeid i hagesenter, veksthus, etablering, stell og vedlikehold av hageanlegg, samt innendørsbeplantning. Medansvarlig i foretaket Gartnertjenester.

Mona Nordli

Mona er gartner med høyskoleutdanning i hagebruk. Hun har 20 års allsidig bakgrunn fra produksjon og rådgivning og bred kompetanse innen (økologisk) dyrking av grønnsaker, frukt/bær.  Nøkkelområder; jord, vekstskifte, valg av sorter og plantevern. Seniorkonsulent i Norsk Gartnerforbund.

Damekspert
Ronald Bruinvis

Ron var allerede i ungdommen opptatt av hagedammer og har stor kunnskap om dam, særlig som et økologisk system. Han driver i dag foretaket Natur i Fokus som har spesialisert seg på planlegging og anlegg av dam.

Fruktekspert
Gustav Redalen

Gustav har vært professor i hagevitenskap ved Sveriges lantbruksuniversitet, forsker og lærer ved Norges landbrukshøgskole (nå NMBU), fagsjef i Det norske hageselskap og fruktdyrker. Han har engasjert seg spesielt i miljøvennlig dyrking, riktig sortsvalg, pollinering og beskjæring.

Roseekspert
Rein Lae Solberg

Stiftet Norsk Roseforening i 1982, leder i 12 år og æresmedlem. Visepresident i Verdensorganisasjonen for roser i 8 år. Internasjonal rosedommer. Eget firma, Roseexperten i 8 år.

 

Som medlem av Hageselskapet får du hjelp til praktisk tolkning av jordanalyseresultater fra Eurofins. 

Hageselskapet samarbeider med firmaet Eurofins, som tar jordanalysene inn i sitt laboratorium. Les mer om jordanalyse på Eurofins hjemmesider. Skjema for innsending av jordprøve finner du ved å klikke her. Ønsker du en vurdering av jorda utført av Hageselskapet, så kryss av for det på bestillingen, og husk å oppgi medlemsnummer.