Hagekulturprisen 2016

Hagekulturprisen 2016

Eva og Svein Olsen på Hvaler og Ringebu prestegård tildeles Hageselskapets Hagekulturpris 2016. Begge prisvinnerne fremmer Hageselskapets formål på en fortreffelig måte.

Ringebu prestegård
Det er ikke få dugnadstimer som er lagt ned på Ringebu prestegård

Ringebu

Styret i Det norske Hageselskap deler ut to Hagekulturpriser i 2016. Den ene går til Stiftelsen Ringebu prestegård og Hagegruppa i Ringebu prestegård for arbeidet som er lagt ned over mange år i hagen på prestegården. Stiftelsen Ringebu prestegård ble opprettet i 2005 og hageanlegget ble satt i stand over en tiårsperiode etter historiske beskrivelser, med frukttrær, bærsorter, stauder og hageroser innsamlet fra nærområdet. Det store arealet driftes på dugnad av Hagegruppa. Besøkende tilbys omvisning med informasjon om plantearven og den gamle hagekulturen som fantes rundt prestegårdene.

Bilde til Skoglund
Mangfoldig grønnsaksland i Eva og Svein Olsens hage

Hvaler

Den andre prisen går til Eva og Svein Olsen på den bilfrie Søndre Sandøy i Hvaler. I 1972 begynte de å drenere og rydde tomten som besto av sump og skog. Ekteparet driver et allsidig hagebruk med vekt på økologi og bærekraft, med planter og dyrking av frukt, bær, grønnsaker og urter, i tillegg til fjærfe- og eggproduksjon. De har sjeldne stauder og et stort insekts- og fugleliv. Ekteparet tar imot besøkende og er et oppkomme av kunnskap og formidlerglede.

Du kan se flere bilder fra denne hagen her

Om prisen

Hageselskapets Hagekulturpris tildeles personer, institusjoner, organisasjoner eller bedrifter som på en forbilledlig måte har bidratt til å realisere Hageselskapets formål: Å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, og formidle at grønne omgivelser har positiv helseeffekt for enkeltmennesket, familien og samfunnet. Tildelingen foretas av Hageselskapets landsstyre. Prisen består av et trykk av kunstneren Anne Kristin Hagesæther, samt en plakett til synliggjøring i offentligheten.

Tidligere prisvinnere: http://www.hageselskapet.no/hagekulturprisen/