Hagekulturprisen

Hvem fortjener årets Hagekulturpris? Hageselskapet premierer hager, parker eller personer som gir oss gode, grønne opplevelser.

Kjenner du noen gode hageambassadører som jobber hardt og målrettet i det grønnes tjeneste? Kanskje finnes det en hage eller parkanlegg i nærmiljøet som bidrar til bedre trivsel og livskvalitet? Vi søker gode kandidater som lever opp til Hageselskapets kjerneverdier.

Alle kan sende inn forslag til årets Hagekulturpris. Vinneren får heder og ære, et diplom og en fin plakett som synliggjør den gjeve utmerkelsen for publikum.

Blant tidligere vinnere finnes både private hager, parker, museumshager, botaniske hager, grønne byområder, gartnere og enkeltpersoner som har gått i spissen for grønne hjertesaker.

Vi håper på mange godt begrunnede forslag til Hagekulturprisen 2020!

Kriterier for Hageselskapets hagekulturpris

  1. Prisen kan tildeles personer, hage-/parkanlegg, foreninger eller bedrifter som på en særdeles god måte bidrar til bedre livskvalitet gjennom grønne opplevelser, har gjennomført et bestemt prosjekt eller løftet en sak som kommer samfunnet til gode, i tråd med Hageselskapets visjon og formål.
    Visjon: Bedre livskvalitet med grønne opplevelser
    Formål: Det norske hageselskaps formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.
  2. Det deles ut én pris hvert år. Dersom det ikke er kommet inn tilstrekkelig relevante forslag til nominasjoner, kan landsstyret bestemme at det ikke deles ut noen pris det året.
  3. Prisen består av et diplom og en plakett til montering på et synlig sted for publikum.
  4. Alle kan sende inn forslag til nominasjoner. Forslaget skal begrunnes. Eget skjema benyttes.
  5. Administrasjonen nominerer maks fem kandidater. Hageselskapets landsstyre foretar tildelingen blant de nominerte.
  6. Hagekulturprisen deles ut i løpet av hage-/sommersesongen samme år som tildelingen har funnet sted. Utdelingen skal så langt det er mulig finne sted i prisvinnernes lokalmiljø på en slik måte at prisvinneren og Hageselskapet gis mest mulig oppmerksomhet og omtale.

Vedtatt av landsstyret 09.12.2019

Skjema Hagekulturprisen 2020

Send skjemaet til: post@hageselskapet.no
Sett «Hagekulturprisen 2020» i emnefeltet.
Frist: 31. mars

Tidligere vinnere

Hagekulturprisen prisvinnere 1990-2019