Hagerømling setter frø

I år er det for første gang funnet frø på park- og hybridslirekne flere steder i Sør-Norge. Årsaken er trolig en spesielt varm høst i disse områdene. Men om frøene vil kunne spire og etablere planter i naturen, er uvisst. Spireevnen vil nå bli undersøkt, skriver tidsskriftet park & anlegg.

Sein blomstring og lave temperaturer om høsten reduserer risikoen for at plantene setter frø her i landet. Lenger sør i Europa er frødanning vanlig, men også der regnes vegetativ formering ( ved jordstengler og skuddbiter for eksempel ved flytting av jord) som den viktigdsc_0521ste spredningsformen. Spiretester i ulike land har vist at frøene er spiredyktige, men frøplanter er relativt sjeldne å se i naturen, skriver park & anlegg.

Mer info: park & anlegg nr. 9/16

Park-, hybrid- og kjempeslirekne står på listen over planter det fra 1. januar 2016 er forbud mot å importere, selge og spre videre.