Hageselskapet i media

Hageselskapet i media

Administrasjonen merker økt pågang fra riksmediene om hagerelaterte spørsmål. Hage er i vinden og Hageselskapet er et naturlig sted å henvende seg. Det er likevel på lokalplan det meste skjer.

Nett eller avis? Fordelingen hittil i 2017
Lokal – eller riksmedium? Fordelingen av mediedekningen hittil i 2017

Hagelagenes aktivitet gjenspeiles i antall oppslag i lokale medier. Det å kunne lese om sitt hagelag i avisen styrker medlemstilhørigheten og bidrar til å verve flere medlemmer.

Selv om tendensen mer og mer går mot det digitale, er fortsatt flesterparten av hagelagssakene å finne på papir.

Det enkle er ofte det beste

Man skal ikke være redd for å kontakte lokalavisen sin om man har et arrangement på trappene eller en sak på hjertet. Mediene er svært takknemlige for tips om både store og små saker. I dag, med sosiale medier i tillegg til de tradisjonelle kanalene, ser vi at det gjerne er de små sakene som får mest blest.

Gloppen på toppen

Rapporter fra medieovervåkingsbyrået mBrain viser medieaktiviteten  de siste månedene.

Firda Tidende er den lokalavisen i landet som hyppigst har omtalt Hageselskapet og sitt lokale hagelag. Gloppen hagelag er raske med å melde fra til sin lokalavis når noe er i gjære. Det resulterer i førsteplassen i antall medieoppslag i mBrains siste måling.

Saken om hagevandring hos Alv Einar og Liv på Sandane er et godt eksempel på bruk av lokalavisen. Passe lang beskrivelse som vekker nysgjerrighet og ikke minst: et fint bilde som  følger saken (Oppslag hentet fra Firda Tidend):