Hageselskapet og virusspredning

Vi er inne i en nasjonal dugnad for å forhindre spredningen av koronaviruset. Hageselskapet tar selvsagt sin del av ansvaret og følger helsemyndighetenes råd og pålegg.

Forsett å vaske hender og følge de andre rådene fra helsemyndighetene.

Trolig vil svært mange bli smittet, men forhåpentlig vil få bli veldig syke. Nå handler det om å begrense omfanget og forsinke eventuell spredning, slik at sykehusene har kapasitet til å hjelpe dem som blir alvorlig syke og kunne tilby utstyr og friske ansatte.

Følger råd
Hageselskapet følger rådene fra helsemyndighetene, og opplever at disse endres raskt i takt med virusspredningen. Alle hagelagene våre gjør det samme. De tar i tillegg sine egne beslutninger lokalt om å avlyse møter de mener ikke bør avholdes av ulike grunner, så som potensielt mange deltakere i risikogrupper, ansatte i helsevesenet osv.

Noen hagelag må avlyse større arrangementer som det har vært mye arbeid med, og knyttet store forventninger og kanskje kostnader til. Det er leit! Vi kommer til å savne gode møter med alle hageglade i tiden framover, men får trøste oss med at det kommer hagetider etter dette. Kanskje kan arrangementer gjentas ved en senere anledning.

I mellomtiden får vi følge det evige, gode rådet fra verdens kanskje fremste hagenasjon, England:
Keep Calm and Carry On – med tilføyelsen: Og fortsett å vaske hendene!