Hageselskapets hederstegn med diplom

Hageselskapets hederstegn med diplom kan tildeles medlemmer som gjennom lengre tid har virket aktivt og godt for hagesaken lokalt, på regions- og/eller landsplan.

Retningslinjer for utdeling

Hageselskapets hederstegn med diplom bør henge høyt og begrenses til inntil fem tildelte hedersbevisninger per år. Tildeling skal skje til medlemmer som gjennom lengre tid har virket aktivt og godt for hagesaken lokalt, på region- og/eller landsplan. I spesielle tilfeller kan Hageselskapets hederstegn også utdeles til andre som har gjort en fortjenestefull innsats og vist verdifullt engasjement for fremme av hagesak, hagekultur og landskapspleie.

Velbegrunnede forslag til mottakere av Hageselskapets hederstegn fra enkeltpersoner, lokale hagelag o.a. sendes Det norske hageselskap gjennom vedkommendes regionavdeling. Styret i regionavdelingen vurderer forslaget og videresender eventuelt dette med sin anbefaling til administrasjonen i Det norske hageselskap.

Tildelingen foretas av styret i Det norske hageselskap. Styret kan fravike retningslinjene når de finner det nødvendig.

Last ned: Kriterier Hederstegn med diplom

Mottakere av Hageselskapets hederstegn 1970-2017