Hekk

Hekk

Det er mange grunner til at man ønsker å plante en hekk. Her får du råd om hekk som kan brukes som vegger i hagen, som vern mot innsyn og vind, og tips til hvordan hekkplantene bør plantes og stelles.

Planter du en hekk, kan du få en grønn vegg i hagen ganske raskt. En hekk kan også plantes for å hindre innsyn til de delene av hagen du ønsker å ha for deg selv og som grense mot naboer.

En velplassert hekk kan også redusere vind og trekk. Det kan for eksempel bety at du vil bruke uteplassen mer. En vinddempende hekk vil også gjøre mikroklimaet i hagen bedre, noe som betyr at plantene får et gunstigere klima og at jorda ikke tørker så lett ut. Men ikke fall for fristelsen å lage en helt tett hekk, det kan føre til turbulens på baksiden. For å hindre turbulens, er det best med en gjennomstrømming på ca. 50 prosent.

Klippe eller ikke klippe?

Klippet hekk                                                                                                                                    

En klippet hekk tar mindre plass enn en fri hekk. Men en klippet hekk stiller en del krav til stell, da den må klippes regelmessig.
Til en klippet hekk planter du 2-5 planter per meter avhengig av hvilke slag du har valgt. Til en klippet hekk kan du velge planter i rimelig hekkvalitet. De par – tre første årene er det viktig at du passer på å skjære hekken godt tilbake, slik at buskene får mange skudd fra basis. Gjør du ikke det, vil hekken bli glissen. Klipping foretas tidlig om våren og eventuelt tidlig om høsten. Ikke alle plantearter egner seg til klippet hekk.

24.02.2016barlind liten

Fri hekk                                                                                                                                      

En fri hekk trenger ikke klippes. Det kan være en fordel å variere bredden på plantingen, slik at hekken ikke får preg av å være  en snorrett planting. Du kan også bruke flere slag  busker. Men det blir finest dersom du bruker grupper av samme art, ikke annen hver en av flere arter. Til en fri hekk trenger du 1-4 planter per meter. Bruker du få planter, tar det noe lengre tid før den blir tett, men hver busk får utvikle seg bedre.

Plantearter som egner seg til hekk og skjerming                                                                

Du finner et stort utvalg av busker og trær som kan brukes, men klimaet begrenser utvalget. Det er viktig at du får tak i plantearter som tåler klimaet der du bor.

Oversikt over ulike typer hekk

Type hekk Høyde Planteforslag
Rasktvoksende hekk opp til 4 m poppel pil rødhyll
Høy hekk 5-8 m sibirertebusk søtmispel hassel
Vanlig hekk 2-3 m blankmispel liguster sargenteple
Lav «pyntehekk» 0,5-1 m buskmure berberis spirea alperips
Hekk av naturlig vegetasjon opp til 10 m gran rogn furu
Matnyttig hekk 1-2 m solbær bringebær stikkelsbær
rips
rotekte plomme
Klipt hekk 0,5-2 m spirea
lind hagtorn blankmispel søtmispel