Idébank

Her kan du laste ned presentasjoner, foredrag, materiell fra samlinger og lignende.

2020

Oppsummering fra Høstsamlingen for regionledere 24.-25. oktober: Oppsummering høstsamling 2020

Årets hagelag: Presentasjon Vestre Toten hagelag 2020

Et mylder av summetoner: Et mylder av summetoner – foredrag

Kommunikasjonsstrategi: Kommunikasjonstrategi 2020

Gullstandarden: Gullstandard for verving

Hageselskapets organisasjonsveiledning: Organisasjonsveiledning DNH 2019

Personvernregler for tillitsvalgte: Retningslinjer tillitsvalgte personvern

 

2019

Oppsummering fra Høstsamlingen for regionledere 26.-27. oktober: Oppsummering høstsamling 2019

Hageselskapets spørreundersøkelse 2019: Spørreundersøkelsen 2019 – oppsummering

Presentasjon Årets hagelag: Presentasjon Vestnes hagelag

Kartlegging samarbeid fylkeskommue-frivilligheten: Kartlegging samarbeid fylke-frivilligheten

Personvern – Retningslinjer for tillitsvalgte: Personvernregler for tillitsvalgte

Nyinnmeldinger per fylke 2019: Ant nye pr fylke per okt 2019 prosent

Statistikk innmeldinger: Statistikk per okotber 2019

Oppsummering fra samlingen under representantskapsmøtet 4.-5. mai: Oppsummering samling repmøte 2019

Antall Verv i lag per region jan–sep 2018: Vervetall 2018

 

2018

Oppsummering fra temaene under Høstsamlingen for regionledere 20.–21. oktober: Høstsamling 2018 oppsummering

Digitalisering i hagelag, ved Heidi Sund, Eidsvåg hagelag: Digitalisering i hagelaget

GDPR – Presentasjon av personvernregler for tillitsvalgte: Personvern for tillitsvalgte – presentasjon

Personvern – Retningslinjer for tillitsvalgte: Personvernregler for tillitsvalgte

Fadderordning for regionstyrene, ved nestleder Odd A. Westersjø – presentasjon: 2018 Fadderordningen

Fadderordning – retningslinjer: Fadderordning – retningslinjer

Hagepikene – Gjør det selv i hagen: Hagepikene foredrag

Samarbeid på tvers, ved region- og hagelagsleder Bente Hognestad: Samarbeids på tvers

Finansielle kilder for regioner og hagelag, ved landsstyremedlem Hege Schei: Økonomi presentasjon

Finansielle kilder: Foredragsnotater

Kommunikasjon og promotering, ved redaktør og kommunikasjonssjef Tonje Waaktaar Gamst: Kommunikasjon og promotering – høst2018

 

2017

Oppsummering fra temaene under Høstsamlingen for regionledere 21.–22. oktober: Oppsummering av Høstsamlingen 2017

Her kan du laste ned Sabimas brosjyre: Miljøvennlige hager uten fremmende arter

Hva spirer best i laget? Slik jobber Molde og Omegn hagelag med verving: Kurs som vervearena

Hva spirer best i laget? Hvordan vi kan bruke grønne aktiviteter for å tiltrekke oss nye medlemmer: Resymé fra gruppearbeid

Det moderne medlemmet. Foredrag av digitaliseringspådriver Kristian Sirevåg: Det moderne medlemmet – et nytt flor for hagelag

Hva kan vi så for ny vekst? Debatt om hvordan hagelagene kan møte endringer i samfunnet: Resymé fra debatten

Hva gjør vi med hagelag uten aktivitet? Retningslinjer for håndtering av sovende og inaktive lag

Tema fra samlingen under representantskapsmøtet 6.–7. mai: Hvordan kan vi bedre kommunikasjonsflyten i organisasjonen? Oppsummering fra debatten

Workshop: Hvordan forberede et grønnsakskurs, ved Gunn Apeland: Grønnsaksdyrking – Kursinspirasjon

Workshop: Brunsnegler. Konnerud hagelags rapport: Konnerudmetoden – Rapport 2017

Workshop: Brunsnegler. Konnerudmetoden mot brunsnegl – presentasjon

Workshop: Brunsnegler. Konnerudmetoden åteoppskrift

Workshop: Jord og kompost. Jord og kompostering kursinspirasjon – Molde og Omegn hagelag

Workshop: Hvordan vi benytter kurs til verving – Molde og Omegn hagelag

 

2016

Oppsummering fra Høstsamlingen for tillitsvalgte 22.–23. oktober: Høstsamling 2016 oppsummering

Finn flere frivillige! Foredrag av Siriann Bekeng fra Frivillighet Norge: Finn flere frivillige

Fadderordning og grenseløs integrering i Molde: Inspirasjon Molde og Omegn Hagelag 2016

Grenseløse grønnsaker og urter i Molde og Omegn hagelag: Grenseløse grønnsaker – Molde og Omegn Hagelag