Inger slutter i Hageselskapet

Inger Olsen, Hageselskapets vennlige stemme i telefonen og den som ordner opp i så mangt og mye, har valgt å bli pensjonist fra 1. februar.

Inger har vært lenge i Hageselskapet og er nok den både hagelagsmedlemmer og ikke minst de

Inger Olsen blir pensjonist. Foto: Jorunn Amdal
Inger Olsen blir pensjonist.
Foto: Jorunn Amdal

tillitsvalgte kjenner best. Gjennom en årrekke har hun hjulpet dem med alt som har med medlemsregister og medlemsservice å gjøre – og ikke minst, svart på utallige telefonhenvendelser.

Inger ble ansatt i Det norske hageselskap i april 1982. Hun var imidlertid kjent med organisasjonen fra før, da hun tidligere hadde vært vikar.

I 1982 var Hageselskapet inne i sin glansperiode. På kontorene i Motzfeldts gate i Oslo sentrum hadde 25 personer sitt arbeid. Tre av disse, deriblant Inger, brukte dagene på å registrere nye medlemmer på kartotekkort som de deretter sendte til Trondheim for å bli punchet inn i systemet. Noen år etter fikk Hageselskapet sin første datamaskin, men fortsatt ble det meste sendt til behandling i Trondheim.

– Vi skrev inn navn og adresse og slikt, resten tok andre seg av, sier Inger.

I årene fra 1980 til 1986 fikk Hageselskapet utrolig mange nye medlemmer. I toppåret 1986 hadde organisasjonen 66 000 medlemmer.

– Mye av arbeidet på den tiden var rent håndarbeid. All fakturering foregikk manuelt, alle medlemmer skulle skrives ut og inn og så var det ikke minst arbeidet med den grønne kalenderen, Grønn sans, hver jul. Vi kunne få bestillinger på mellom 2000 og 3000 eksemplarer som alle skulle pakkes og sendes ut i tide, sier hun.

I dag er mye forandret. Administrasjonen har flyttet til Sandstuveien, ulike dataløsninger har endret mange av arbeidsoppgavene og staben er redusert til åtte stillinger.

Inger merker forandringene på mange måter.

– I løpet av de siste årene har e-post overtatt for telefonen. Det er klart færre som ringer nå enn tidligere. Og i det nye medlemsregisteret kan hagelagene selv gå inn og foreta endringer, blant annet når de har valgt nytt styre, sier Inger.

Men arbeidsledig er hun så absolutt ikke. Det er Inger som blant annet styrer banken, fakturerer, pakker medlemspakker, tilbakefører moms og ikke minst – sørger for at alle som ringer møter en hyggelig stemme.

Men 1. februar er det slutt. Da skal hun først hvile litt, begynne å strikke igjen, ta trikk og buss til ukjente steder i Oslo og toge rundt om i Norge.

– Og så blir det jo mye bedre tid til å ta seg av barnebarna, sier hun.