Innføring i kompostens mysterier

Innføring i kompostens mysterier

Det blir mye planteavfall i hagen, etter hvert som du luker og jobber blir det mer, og dette trenger du å kvitte deg med. Å legge planterester i kompost er den naturlige løsningen. Da blir avfallet etter hvert et utmerket middel til jordforbedring. Både miljøvennlig og smart på én gang!

Overflatekompostering

Du trenger ikke spesielt utstyr for å lage kompost. Den enkleste måten kan være å spa planteavfall direkte ned i bakken. For eksempel grave en grøft og fylle plantemateriale i den og dekke med jord. Eller du kan legge planteavfall på bakken og kjøre over med motorhakke («jordfreser»).

Komposthaug

Mer brukt er metoden med å samle planteavfall i en haug. Lag så bratte sider på haugen som mulig. Start på en ny haug hver vår, slik får du alltid én fersk haug og én som er klar til bruk. Komposthaugen kan gjerne være 1,5 m bred og 1 m høy.

KompostbingeDSC_14372011untitled

Du kan lage din egen kompostbinge. Bruk impregnert treverk, ha gjerne 2 cm avstand mellom bordene. Det er praktisk å ha to rom i bingen – ett til fjorårets kompost og ett til den nye. Du kan også lage bingen slik at du kan løfte av veggene og la den gamle haugen ligge mens du setter veggene sammen igjen til en ny binge ved siden av den gamle haugen. Da kan du klare deg med én beholder.

Du kan også kjøpe kompostbeholdere. Sjekk dem nøye før du kjøper – vurder om de virker solide, holdbare og om de er enkle å fylle og tømme.

Hva kan legges i kompost?DSC_40742013untitled

Alt avfall som lar seg bryte ned kan du legge i komposten. Hageavfall, kjøkkenavfall og aske er ypperlig. Fisk- og kjøttrester kan føre til lukt- og rotteplage og bør dekkes over. Bein, større trestykker og papir brytes seint ned. Kutt greiner og kvister i småbiter før du har dem i komposten. Planteavfallet bør legges i ca. 10-15 cm tykke lag med jord mellom lagene. Husk at skadegjørere som potetcystenematode, løkhvitråte og klumprot kan spres med kompost. Plantemateriale som inneholder disse sykdommene bør brennes og ikke legges i kompost.

Stell av komposten

Du kan godt la være å stelle komposten. Likevel vil du få kompost av planteavfallet – men det vil ta tid før avfallet er blitt til kompost. Det er derfor fornuftig å spa om komposten et par ganger om sommeren, det vil gi ferdig kompost raskere, mindre lukt, mindre utøy og hindre ugras i å frø seg. Du spar komposten utover og legger den opp på nytt.

Husk!

  • Plassér komposthaug eller binge på en skyggefull plass, skjermet mot vind. Du bør ha plass til to komposthauger, eller binger som hver rommer om lag en kubikkmeter avfall.
  • Start en ny kompost hver vår.
  • Vann dersom komposten virker tørr.DSC_40842013untitled
  • Spa om komposten dersom den ikke blir varm etter legging. Spa om et par ganger om sommeren. Bruk komposten som jordforbedring i kjøkkenhagen og ved planting.
  • Spre den mellom bærbusker og prydbusker som jordforbedring hvert år. Dersom du legger mye ugrasplanter i komposten bør den ikke spres i bed der det er vanskelig å luke, for eksempel staudebed.

Les også 13 tips om kompost