Juridisk bistand – Langseth Advokatfirma

Er naboens trær for høye, eller plages du av støy? Har du kjøpt hus eller hytte og oppdaget mangler? Skal du bygge på, eller har du mottatt krav fra grunneier om festeavgift?

Hageselskapet har inngått et samarbeid med Langseth Advokatfirma, som gir medlemmene adgang til 30 minutters gratis juridisk bistand over telefon. Alternativt en skriftlig vurdering til offentlig godkjent minstesats: Kr 1213,- (inkl. mva).

For eventuell videre saksbehandling får man 15 % rabatt på advokatkontorets ordinære timesatser.

Langseth Advokatfirma
Tlf: 22 42 42 42
Kontaktperson: Advokat Einar Langseth

langsethadvokat.no