FAKTA: Kanadagullris og kjempegullris

FAKTA: Kanadagullris og kjempegullris

Blomstene til kanadagullriset er gule og samlet i pyramideformete hoder som blomstrer fra august til oktober. Plantene blir 90–180 cm høye og er kraftigvoksende. Stilkene er stive, opprette og har mellomgrønne, lansettformete, tannete blad. Kanadagullris har krypende jordstengler og danner mengder av lette frø som spres med vind, vann, dyr og mennesker. Der den får vokse uforstyrret kan kanadagullris dekke store, sammenhengende områder.

Botanisk navn: Solidago canadensis

Kanadagullris trives overalt. Får den stå i fred, vil den snart dekke store områder.
Kanadagullris trives overalt. Får den stå i fred, vil den snart dekke store områder.

Familie: Kurvplantefamilien

Opprinnelse: Østlige USA

Spredningmåte: Frø

Biologi: Trives i all slags jord, liker både sol og halvskygge.

Invaderer: Grasmark, skog- og vegkanter, langs jernbanelinjer og på ikke-produktiv mark.

Håndtering: I og med at planten danner mange og lette frø som spres med vinden, er nedklipping av frøstanden effektivt for å hindre spredning. Andre tiltak er oppspaing og eventuelt gjentatt slått før blomstring for å tyne plantene.

Utbredelse: Nord til søndre Nordland, men er sjelden på Vestlandet og i Midt-Norge. Artsdatabankens kart

Forvekslingsarter: Kjempegullris (Solidago gigantea ssp. serotina). Det er sannsynlig at såkalt hagegullris, som beskrives i Hageselskapets sortsliste, omfatter begge arter, både kanadagullris og kjempegullris.

 

Alternativer

Mange av plantene som er blitt forbudt har gode egenskaper, sett fra et hageperspektiv. De er frodige, tiltrekker insekter, dekker godt, har riktig farge, eller andre kvaliteter som gjør det vanskelig å fjerne dem fra hagen. For at det skal bli lettere å fjerne dem, kommer vi her med forslag til gode alternativer. Planter som kanskje har like gode egenskaper, men som er mindre hissige mot naturen vår.

 

NAVN

 KLIMASONE 

 HØYDE 

 BLOMSTERFARGE 

 BLOMSTRINGSMÅNED 

 VOKSEPLASS 

ANNET

1. Hageballblom (Trollius asiaticus) H7 50-80 cm Livlig gul  mai-juni Sol–skygge Humus, gjerne fuktig
2. Gul daglilje (Hemerocallis lilioasphodelus) H8 90-100 cm Gul juni-juli Sol Tåler skygge men blomstrer mindre. Bør stå i ro
3. Praktnøkkeltunge (Ligularia x hessei) H7 120-150 cm Varmgule i kraftige aks juli-september Halvskygge, fuktig. Bør stå i ro.
4. Breinøkkeltunge (Ligularia dentata) H7 100-120 cm Gule-orange august-september Halvskygge, fuktig. ‘Desdemona’ og ‘Othello’ har rødt i blad og stengel
5. Praktryllik (Achillea filipendulina) H5 80 cm Gule mai sol Veldrenert, tørr bakke.
6. Kransvakkerøye (Coreopsis verticillata) H5-6 50-60 cm Gule korger juni-september sol Grenet og blomsterrik. ‘Grandiflora’ er litt høyere.
7. Praktsolhatt (Rudbeckia fulgida) ‘Goldsturm’ H5 60 cm Gul rand, brun midt. august-oktober Sol–halvskygge Deling, frø. Snitt.
8. Rusoløye (Heliopsis helianthoides) H7 120 cm Varmgule korger august-september Sol–halvskygge Rabatt, solitær. Deling, frø.