Profilering og verving

Den visuelle profilen er Hageselskapets ansikt utad. Hageselskapet skal fremstå med en helhetlig visuell identitet som skiller oss fra andre grønne aktører i markedet. Den visuelle identiteten skal gjenspeile at vi er en landsdekkende og solid kompetanseorganisasjon som bidrar til bedre livskvalitet gjennom grønne opplevelser.

Når du bruker disse elementene bidrar du til å kommunisere hvem vi er og hva vi står for på en tydelig og gjenkjennelig måte.