Jord og gjødsel

God jord er avgjørende for et godt resultat i hagen.