Bli medlem

Som medlem i Hageselskapet får du 10 utgaver årlig av Norsk Hagetidend, hjelp fra våre fageksperter, gode medlemsfordeler og tilknytning til lokale hagelag over hele landet. Når du melder deg inn kan du velge mellom to nyttige hagebøker som velkomstgave.

Medlemskap 1 år: Kr 660
Medlemskap 2 år: Kr 1220
Medlemskap uten Norsk Hagetidend: Kr 460
Husstandsmedlem: Kr 110
Medlemskap utland: Kr 780
Livsvarig medlemskap: Kr 16 000