FAKTA: Kjempespringfrø

FAKTA: Kjempespringfrø

Kjempespringfrø er en vakker, høyreist plante som har sjarmert både hagefolk og insekter i mange år. Men vi skal ta oss i vare, dette er ingen plante vi ønsker nære relasjoner til. Plantene kan vokse 4 cm om dagen og bli opptil 3 meter høye, og nektaren dens er så næringsrik og fristende at våre summende venner glemmer å forsyne seg av det litt magrere matfatet til våre stedegne veikantblomster.

Men det mest skremmende med disse planene er likevel hvordan de formerer seg. Med stor fart skyter de frøene sine 6–7 meter unna mor for å sikre neste års avkom.

 

Botanisk navn: Impatiens glandulifera

Familie: Springfrøfamilie07jul.2016_2912

Opprinnelse: Vestlige deler av Himalaya

Spredningsmåte: Frø

Biologi: Ettårig urt. Insektpollinert. Frøene spres eksplosivt fra planten ved den minste berøring når kapselen er moden.

Invaderer: Trives best på fuktig, skyggefull og næringsrik jord. Er derfor vanligst i skygge langs fuktig skog, bekkekanter og -daler, men fins også i åkerkanter, grøfter og andre kantsoner. Fyllplasser og annen skrotemark.

Håndtering: Vi må først og fremst hindre at frø skytes ut, klipp av blomsterstanden før frøene er modne. Men helst bør hele planten fjernes. Ved nedkapping har plantene stor evne til å sette nye skudd, greiner og dermed nye blomster.

Spesielle kjennetegn: Vakre røde/rosa blomster som slynger frø 6–7 meter fra morplanten. Svært næringsrik nektar og derfor yndet av pollinerende insekter.

Utbredelse: Alle fylker unntatt Finnmark. Foreløpig grense ved Nordreisa i Troms. Artstatabankens kart

Fordypning: Artsdatabankens faktaark

Les også:  Alternativt plantevalg til Kjempespringfrø

Les også:  Stopp spredning av kjempespringfrø

Les også:  Sikre hageavfallet

Alternativer

Mange av plantene som er blitt forbudt har gode egenskaper, sett fra et hageperspektiv. De er frodige, tiltrekker insekter, dekker godt, har riktig farge, eller andre kvaliteter som gjør det vanskelig å fjerne dem fra hagen. For at det skal bli lettere å fjerne dem, kommer vi her med forslag til gode alternativer. Planter som kanskje har like gode egenskaper, men som er mindre hissige mot naturen vår.

NAVN

 KLIMASONE 

 HØYDE 

 BLOMSTERFARGE 

 BLOMSTRINGSMÅNED 

 VOKSEPLASS 

ANNET

1. Rød jonsokblom (Silene dioica) 25-70 cm Sterkt rød-rosa eller hvite Beitemark, åker og eng
2. Hestemynte (Monarda didyma) H7 60-100 cm Rød, rosa-toner juli-oktober Sol–halvskygge. Noe fuktig. Tiltrekker bier. Nyttbart produkt: Blad og blomster,
3. Duehode (Chelone obliqua) H4 60-80 cm Rosa august-oktober Tåler ulike forhold Opprett, ugrenet, sprer seg. Snitt