Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi

Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for Hageselskapet. Det meste av innholdet er relevant for alle, både tillitsvalgte og ansatte.

For hagelagene er det særlig viktig å ha følgende avsnitt i minnet når arrangementer planlegges og gjennomføres:
Kurs og andre tilbud i hagelagene skal være en vervearena. Bruk gjerne Hageselskapets «Gullstandard», som er inspirert av Molde og omegn hagelag.

Last ned:
Kommunikasjonstrategi 2020
Gullstandard for verving