Kompost – jord til salgs

Kompost – jord til salgs

Kompostjord er gull for hagen. Du kan lage den selv, eller kjøpe den ferdig.

Materiale som tidligere ble destruert omdannes nå til nyttig og miljøvennlig kompostjord, såvel i hager som på en rekke komposteringsanlegg mange steder i landet. Her kan du kjøpe jord fra komposteringsanlegg.

Kompostering er en prosess der organisk materiale, f. eks. matrester og hageavfall, omdannes til jord.

Hot shit
Komposterer du hageavfallet og mye av matavfallet, reduserer du mengden søppel og med det utslipp av CO2. Du får mye gratis kompostjord og trenger ikke kjøpe så mye jord og jordforbedringsmidler.

Kompostjord inneholder næringsstoffer som plantene trenger for å vokse. Jorda er snadder for meitemark og andre gode “jordarbeidere” som bearbeider jorda så den blir luftig og god for plantene vi dyrker. Kompostering er en effektiv måte å benytte ressursene i organisk avfall på, og holder viktige næringsstoffer i omløp etter de samme prinsipper som i naturen.

Spar på torven
Hagejord som selges har lenge inneholdt mye torv, som tærer hardt på torv som ressurs og skaper miljøproblemer. Når torvmyrer dreneres for å benytte torven, frigjøres CO2. Torv er ikke en fornybar ressurs når man legger til grunn at det tar tusenvis av år å danne ny torv.

Medlemsfordel til kompost
Medlemmer i Hageselskapet får rabatt på utstyr til hjemmekompostering: Jorakompost, snurrekomposten og Bokashi kjøkkenkompost. Les mer om medlemsfordelene.

Komposteringsanlegg
Med den økte hageinteressen kommer også interessen for å lage sin egen kompost og gamle, velkjente metoder er blitt hett nytt. Mange av Hageselskapets hagelag kjører kurs i kompostering. Se etter tilbud hos lokale hagelag. Du finner dem her på vår hjemmeside, i Norsk Hagetidend, Hva skjer 2018  og på Facebook.

Norsk Hagetidend har vært på reportasjetur til landets største komposteringsanlegg, Grønmo utenfor Oslo. Det er en kald vinterdag, sur vind og minus 5 grader. Men, midt i komposthaugen måler temperaturen over 80 pluss. Litt for varmt, forklarer driftssjef Harald Aanes, 60-70 grader er optimalt.
Les saken fra Grønmo komposteringsanlegg.

Fordypningsstoff:
Les mer om jord, gjødsel og kompost.

Foto: Marianne Utengen