Konnerud hagelag er kåret til Årets hagelag 2017!

Konnerud hagelag er kåret til Årets hagelag 2017!

Prisen får de for deres omfattende og målrettede arbeid for bekjempelse av brunskogsnegl lokalt, med en metode som har oppnådd nasjonal og også internasjonal oppmerksomhet og utbredelse.

Konnerud hagelag, og særlig leder Brede Holst, har vært pådrivere i en omfattende kamp mot brunskogsneglen.

De har blant annet arrangert en dugnadsaksjon som i 2015 engasjerte om lag 15 prosent (1500 personer) av innbyggerne og dekket hele Konnerud bydel. De holdt en ny aksjon i 2016, mindre omfattende på grunn av den store innsatsen året før.

De samarbeider bredt med flere borettslag, Sanitetsforeningen, Konnerud menighet, andre lag og foreninger knyttet til Konnerud fellesorganisasjon og andre interesserte.

De har utviklet en egen metode, som har fått navnet «Konnerudmetoden», bygd på «kannibalmetoden».

Facebooksiden «Lynkrig mot brunsneglene på Konnerud» bidro til bedre organisering og stor oppslutning.

Aksjonen fikk god omtale av lokal- og riksmedier; både aviser, radio og fjernsyn

Drammen kommune støttet aksjonen og brukte den som et pilotprosjekt for brunsnegltiltak i kommunen.

Prosjekt og resultat ble presentert for bystyret i 2016 og i et åpent møte i februar 2017.

Konnerudmetoden tas i bruk flere steder i landet, for eksempel Ringerike, Notodden, Voss, Groruddalen, Gjerdrum og et par–tre kommuner i Vestfold. Lokale hagelag er aktive de fleste stedene.

Rapporter om metoden er tilgjengelig for alle.

Dugnadsaksjonen har hatt mye kontakt med og fått hjelp fra NIBIO og Veterinærinstituttet. Forsker Bjørn Arild Hatteland i NIBIO har anerkjent metoden og de gode resultatene.

Metoden virker meget godt og er velegnet som et nytt og bedre tiltak for å kontrollere brunsnegl gjennom felles innsats hvor som helst i landet.

Hageselskapets landsstyre mener Konnerud hagelag gjennom personlig initiativ og engasjement også har bidratt til å styrke Hageselskapets omdømme på et nasjonalt plan ved å synliggjøre samfunnsnyttig innsats, dugnadsaksjoner og bredt samarbeid mellom privatpersoner, organisasjoner og myndigheter på en forbilledlig måte.