Kutt i statsbudsjettet reverseres

Gjennom budsjettforliket mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene er grunnstøtten reddet. – Dette er veldig gledelig, sier direktør Tove Berg i Hageselskapet.

– Dette er femte gang på fire år at regjeringen utfordrer grunnstøtten.

Direktør Tove Berg
Foto: Beathe Schieldrop

Vi er veldig glade for den politiske støtten, som med all tydelighet signaliserer hvilken verdifull ressurs frivilligheten representerer for verdiøkningen i samfunnet vårt. Nå gleder vi oss til å fortsette det viktige og samfunnsnyttige arbeidet som vår landsdekkende organisasjon hver dag bidrar til, legger hun til.

– Frivilligheten spiller en avgjørende rolle i den norske samfunnsmodellen, noe det er bred politisk enighet om. Også øvrige partier har vektlagt frivillige og ideelle organisasjoners innsats i sine alternative budsjetter for 2018. Etter at forslag til statsbudsjett for 2018 ble lagt frem i oktober, har vi opplevd en massiv politisk motstand mot å fjerne grunnstøtten til organisasjoner i Landbruks- og matdepartementets budsjett. Jeg ser på dette som en anerkjennelse av det arbeidet som frivilligheten gjør, sier Berg.

Helt siden før Landbruksdepartementet ble opprettet, har Hageselskapet vært en viktig bidragsyter og ressurs innenfor landbrukspolitiske satsingsområder, og vi har hatt et nært og godt samarbeid med Landbruksdepartementet og landbruksavdelingene i fylkene, sier Berg.

I tillegg til at kuttene reverseres er flere viktige tiltak, som for eksempel momskompensasjon, blitt styrket.