Landets største hagemagasin

Landets største hagemagasin

Norsk Hagetidend utkommer med 10 utgaver i året og alle saker er skrevet for norske forhold.

Hvert nummer av bladet inneholder fargerike reportasjer fra norske hager, plantetemaer, nyttige og jordnære tips, nye produkter og kalender over det som skjer i hage-Norge.

Norsk Hagetidend utgis av Det norske hageselskap og sendes til alle medlemmer. Bladet selges også i kiosker og enkelte dagligvarebutikker og bensinstasjoner.