Lange og korte tunger

Lange og korte tunger

Ved første øyekast kan humler se nokså like ut, men ser en nærmere etter er det mange ting som skiller de ulike artene. Størrelsen og fargene er lettest å legge merke til, men også lengden på tunga varierer. De langtungede er oftest spesialister, mens de korttungede stort sett er generalister.

Noen humler er svært spesialiserte og går stort sett bare på én eller noen få planter. Lushatthumla er det beste eksempelet. Den går stort sett på tyrihjelm. Den har en særlig lang tunge (ca 17 mm) utviklet nettopp for å komme til nektaren som gjemmer seg dypt inne i blomsten.
– Det ser ut til at en del humler med lange tunger er i tilbakegang. En av årsakene er at de langtungede oftest er avhengig av én eller bare noen få planter, mens de korttungede oftere er generalister og har flere planter hvor de kan hente nektar og pollen, sier Karin Westrum. Karin er avdelingsingeniør ved Bioforsk Plantehelse på Ås.

Blomstene forsvinner

En viktig grunn til at det generelt er blitt færre humler, er at mange blomsterplanter forsvinner. Tidligere var rødkløver en veldig viktig plante for mange humler.
– Rødkløver er, som planter i ertefamilien, særlig interessant for humlene på grunn av at pollenet er rikt på protein, sier Karin. Humlene samler både pollen og nektar. Nektaren brukes som energikilde for humlene, mens pollen brukes som mat til larvene.
Sjeldne langtungede humler som slåttehumle og kløverhumle, er arter som trekker på rødkløver. Når kløverengene blir borte, forsvinner også store deler av disse humlenes matfat. I Sverige, hvor de har et annet landbruk, blant annet har de beholdt en del av de gamle engene med et godt innslag av blomstrende planter, lever det fortsatt større bestander av slåttehumle og kløverhumle, men de er i tilbakegang også der.

Humler i hagen

Som et resultat av at mange av de ville blomstene forsvinner, blir blomstene i hagene stadig viktigere. Mange av våre vanligste humler har for lengst funnet ut at de kan finne nektar og pollen der. Hagehumla, som hører til de langtungede, men regnes som generalist, er lett å oppdage der den huserer langt inne i revebjelleblomstene. Den blir også tiltrukket av blomster som ulike salviearter, ridderspore, storhjelm og kattemynte. Utenfor hagen går den gjerne på rødkløver, men også blomster med lange kronrør. Hagehumla er fortsatt forholdsvis vanlig i mesteparten av landet. Åkerhumle og steinhumle er begge generalister og kan oppdages i hager stort sett over hele landet.

Vanlige

Noen humler er tidligere ute enn andre. Oppdager du en humle tidlig på året, kan det være en markhumle eller en trehumle, de er begge tidlig ute og flyr. Begge to er ganske vanlige. Trehumla er den mest aggressive av humlene våre. Blir bolet forstyrret, kommer en sverm av rasende arbeidere klar til å forsvare det. Men blir den ikke forstyrret, er den like fredelig som de andre artene.

Plant populære blomster

Mørk- og lysjordhumle hører også med til de vanligste humlene vi kan møte ute i hagen. De har helt klassiske ”humlefarger” og bygger bolene sine i jorda, derav navnet.
Det er mye en hageeier kan gjøre for å lokke humler til hagen. Men Karin har et generelt råd:
– Plant gule og blå blomster og blomster som blomstrer til ulik tid gjennom sesongen. Det viser seg at humlene foretrekker blomster med nettopp disse fargene. Ellers trekker krydderplanter som timian, oregano og lavendel til seg massevis av humler, som en kan studere og artsbestemme, sier hun.

Totalt fins det 34 humlearter i Norge.