Livskraftig

En av grunnene til at vi før ønsket å dyrke lupin, var rotas spesielle egenskaper som jordarbeider og næringsfanger.

img_3929_beskaret
Bildet er tatt av Beathe Schieldrop da hun og mannen skulle fjerne en hagelupin ved hytta på Larkollen.

 

Men nå er altså hagelupinen uønsket. Den fortrenger markblomstene våre og forsyner veikanter og andre steder den vokser med så mye nitrogen at jordsmonnet forandres for alltid. For å hindre at dette skjer må vi sørge for at hagelupinene holder seg i hagen og ikke blir et problem i naturen.

Frøkapslene som kommer i løpet av høysommeren må vi fjerne, det er første bud. Klipp dem av mens belgene er grønne, før de modner og blir gråsvarte. Umodne, grønne belger og planteavklipp kan legges i komposten, mens tørre belger med modne frø må leveres på gjenvinningsstasjonen. Er det ikke gjenvinningsanlegg der du bor, legg modne frøkapsler i restavfallet.

Velger du å fjerne planta må hele rota graves opp. Rotbiter som ligger igjen i jorda kan bli nye planter. De påfølgende årene må du sjekke at nye planter ikke dukker opp. Frø kan spire i mange år etter at morplanta er borte.