Minneord Inger Marie Olsen

Minneord Inger Marie Olsen

Nylig fikk vi den triste meldingen om at Inger Marie Olsen gikk bort den 4. januar, 64 år gammel.

Hun så fram til en aktiv pensjonisttilværelse. Hun ville reise og se nye steder, og hun ønsket å bruke mer tid sammen med barnebarna som hun var så glad i og stolt av.

For oss var Inger en god og trofast kollega med stor omsorg for menneskene rundt seg. Hun ble fast ansatt i Det norske hageselskap på sin 29. årsdag i 1982, og Hageselskapet hadde gleden av å ha henne ansatt i mer enn 35 år. Det var vel ingen som i dag kjente organisasjonen bedre enn henne. Lurte vi på noe, var det bare å spørre Inger. Hun var et levende leksikon.

Både arbeidsmessig og teknisk skjedde det store endringer i løpet av denne tiden. Det var ikke noe problem for Inger. Hun satte seg raskt inn i nye systemer, og hadde et øye for detaljer. Inger hadde hovedansvaret for medlemsregisteret og medlemsservice, og ble navet mellom oss i administrasjonen, og organisasjonens medlemmer og tillitsvalgte. Inger var en arbeidsmaur, men gjorde aldri noe nummer av seg selv eller sin egen arbeidsinnsats.

Det var lett å bli glad i Inger. Hun hadde et klart hode og et varmt hjerte, alltid like sindig og rolig. Med sin sterke rettferdighetssans og evne til å reflektere over situasjoner bidro hun til et positivt arbeidsmiljø, og nøt stor respekt både fra oss i administrasjonen og fra tillitsvalgte i organisasjonen. Hun var vår påle i hverdagen.

Ingen kjenner dagen.
Da sykdommen rammet, håpet vi i det lengste at det ville finnes en løsning. Slik ble det dessverre ikke. I dag fylles vi av dyp takknemlighet. Vi er mange som vil savne Inger.
Våre tanker går til datteren Katrine, barnebarna Karoline og Marte og den øvrige familie.

På vegne av ansatte, tillitsvalgte og pensjonister i Det norske hageselskap

Tove Berg
Direktør