Minneord Odvar Nordli

Odvar Nordli døde 9. januar. Det norske hageselskap har med ham mistet en viktig medspiller med et brennende engasjement for hagesaken.

Odvar Nordli (t.v.) sammen med Hageselskapets mangeårige direktør Dagfinn Tveito. Foto: Svein E. Furulund, Aftenposten

Som hedmarking visste Odvar Nordli at landbrukspolitikken ikke stoppet ved hagegjerdet, men var viktig for hvert enkelt dyrkende menneske.  Nordli var opptatt av at vi skulle ha en bærekraftig hagekultur i Norge. I 1982 valgte han derfor å påta seg vervet som formann i landsstyret for Det norske hageselskap, et verv han hadde i seks år.

Han var en samlende person, som hadde lett for å få organisasjonen med seg. Han la til grunn at enkel, tilgjengelig informasjon var med på å skape positive holdninger til hagebruk, landbruk og matproduksjon, og rettet oppmerksomheten mot dyrkingsmetoder og plantehelse så vel for nyttevekster som for prydvekster. Han var også opptatt av den positive helseeffekten som samhold og samarbeid bidrar til gjennom foreningsarbeid og dugnadsinnsats, og at hver enkelt kunne bidra.

Hans genuine interesse for organisasjonens arbeid inspirerer og motiverer den dag i dag. Odvar Nordli var i ordets rette betydning en jordnær mann. Vi er dypt takknemlige for den innsatsen han gjorde.

På vegne av Det norske hageselskap
Tove Berg
Direktør