Minneord Reidar Dahlstrøm

Minneord Reidar Dahlstrøm

I august fikk vi den triste meldingen om at Reidar Dahlstrøm er gått bort, 62 år gammel.

Med Reidar har vi mistet et varmt menneske og en høyt verdsatt tillitsvalgt. Som leder både av Molde og omegn hagelag og Hageselskapet Møre og Romsdal, var han bredt engasjert i hagesaken så vel på lokalt som på regionalt plan.

Reidar var umåtelig stolt av Hageselskapet. Han var opptatt av alle mulighetene som lå foran oss, og som kunne omsettes i handling. Og sammen med laget sitt omsatte han mange! Han ønsket at arrangementene skulle interessere gjennom temaer som traff i tiden.
Reidar brød seg om sine medmennesker. Han tenkte ikke først og fremst på seg selv, men evnet å heve blikket for å se hva som kunne være bra for flere. Det kom ikke minst til uttrykk i prosjektet Grenseløs kjøkkenhage, hvor han bygget bro mellom flyktninger og lokalbefolkningen gjennom å skape meningsfylte, grønne møteplasser.
Det vil bli tomt etter Reidar. Han var svært engasjert, og han engasjerte. Reidar var hel ved. Vi er dypt takknemlige for den flotte jobben han gjorde. Våre tanker går til Dordi Anne og guttene deres.

På vegne av Det norske hageselskap
Tove Berg, Direktør