Molde ble Årets hagelag 2018

Molde ble Årets hagelag 2018

Molde og Omegn hagelag er kåret til Årets hagelag i 2018. Et hagelag i sterk vekst favner bredt i sitt grønne engasjement. Her dyrkes grønnsaker, kunnskap og fellesskap i samarbeid med barnehager, skole og flyktningetjenesten.

Hvert år kåres Årets hagelag i Hageselskapet. Det er hard konkurranse om den gjeve tittelen blant mange sterke hagelagskandidater. Hageselskapet har totalt 330 hagelag landet over, med aktivitetstilbud i alle ender av hageskalaen gjennom hele året.

Fullt hus på temakveld om økologisk dyrking av matvekster. Foto Molde og Omegn hagelag.

Prisen Årets hagelag 2018 tildeles Molde og Omegn hagelag. Laget er veldrevet, har stor aktivitet og er en viktig bidragsyter for grønne verdier i lokalsamfunnet, heter det i styrets begrunnelse for tildelingen av årets utmerkelse. I satsingen, Grenseløs kjøkkenhage på Holsmarka ga kommunen hagelaget bruksretten til parsellen. Sammen plantet elever ved innføringsklassen for innvandrerbarn og elever fra valgfaget natur og miljø planting frukttrær og bærbusker.

Mangfold
Kjøkkenhagen ble også brukt i tilbudet til flyktninger i prosjektet Grenseløse grønnsaker og urter, i samarbeid med Flyktningetjenesten. Strek måtte settes da man nådde 30 deltakere fra en rekke ulike nasjoner. Det ble dyrket på friland og i veksttunnel. Kvinnene ville gjerne ha et blomsterbed også, og planter ble donert fra hagelagsmedlemmer. Julia ønsket seg en rosebusk og et jasmintre, fordi det minnet henne om stedet hvor hun bodde i Syria. Gressklipping med motorisert klipper var populært, her deltok både kvinner og menn.

Økt medlemstall
Hagelaget har hatt mange kjente foredragsholdere på besøk, i tillegg til populære kurs, hagevandringer og turer. Til sammen deltok 900 hageinteresserte på fjorårets arrangementer. Hagelaget har også et eget fagbibliotek som medlemmene kan benytte fritt.

Dugnad i Sansehagen på Bergmo. Foto Molde og Omegn hagelag
Ivrig deltakere på såmøte. Foto Molde og Omegn hagelag

I en tid hvor mange organisasjoner sliter med å holde på medlemstallene, kan Molde og omegn skilte med en økning på 18 prosent i fjor. Hagelaget har et særskilt fokus på produksjon av kompost og grønnsaksdyrking, men har også flere dugnadsøkter årlig, blant annet i sansehagen Bergmo. Hagelaget er også en aktiv medspiller for regionavdelingen og omkringliggende lokallag.

Hagelaget har egen, omfattende hjemmeside i tillegg til Hageselskapets; skvalderkaalen.no og eget medlemsblad Skvalderkålen. Fadderordningen for nye medlemmer er populær. Du må selv grave og gjøre jobben, men får god veiledning av mer erfarne hagefolk. Facebook brukes  aktivt til markedsføring og informasjon. På alle møter og arrangementer benyttes en egen gjestebok, med innsamling av telefonnummer og e-post. Deretter får alle, uavhengig av medlemskap, informasjon om aktiviteter på sms og e-post.

Prisen består av et diplom med kunsttrykk og 5 000 kroner til laget. Molde og Omegn Hagelag iniviteres til regionledernes høstsamling på Gardermoen 20.-21. oktober, der selve prisen overrekkes.

For mer informasjon:
Leder i Molde og Omegn hagelag:
Martin Hauge, tlf. 957 43 270, marthau3@gmail.com

Organisasjonssjef i Hageselskapet:
Tron Hirsti, tlf. 94 00 93 05, tron@hageselskapet.no

Mange kjenner sin besøkelsestid på det årlige, populære  planteloppemarkedet. Foto Molde og Omegn hagelag